Zaujíma vás

Piatky pre matky a otcovDňa 25.10.2019 sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutočnil odborný seminár s riaditeľkou z OSV UPSVR Mgr. Jolanou Sčerbovou na tému „Materský a rodičovský príspevok“. Počas seminára sa rodičia dozvedeli mnohé užitočné informácie o možnostiach a podmienkach získania príspevkov na starostlivosť o dieťa a predovšetkým o rodičovskom príspevku. Zároveň pozývame všetkých rodičov na ďalšie stretnutie, ktoré sa uskutoční 29. 11. 2019 o 10.00 hod. na tému „Prvá pomoc pre dieťa“ s odborníkmi zo Slovenského Červeného kríža. Dozvieme sa, ako ochrániť deti pred zaskočením jedla, ako ošetriť úraz pri hrách, o nebezpečenstvách pri kúpaní a na cestách a mnohé ďalšie užitočné rady. Tešíme sa na všetkých.

Piatky s FutkouHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou aj v novom školskom roku pokračuje s realizáciou literárno-tvorivých stretnutí s obľúbenou spisovateľkou pre deti a mládež Gabrielou Futovou. Cieľom stretnutí je podporiť u detí tvorivosť, kreativitu a záujem o literatúru a čítanie. Najbližšie stretnutie sa uskutoční 15. novembra o 14.00 hod.

Všetky deti, ktoré rady píšu, tvoria a zabávajú sa, sú srdečne vítané.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dňa 28. októbra 2019 uskutočnila 2. ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“. Do súťaže sa zapojili deti v rámci regiónu Vranov nad Topľou, ktoré svojou básničkou potešili nielen starých rodičov. Ocenenia získali – 1. miesto Viktória Krajňáková (CZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia), 2. miesto Matúš Hreha (MŠ Okulka), 3. miesto Laila Michaela Tabaka (MŠ Ul. 1. mája), špeciálne miesto Ivan Krišta (MŠ Okulka). Víťazom srdečne blahoželáme ku krásnemu úspechu. Ďakujeme aj Mestu Vranov nad Topľou – odboru kultúry za hodnotné ceny, ktoré súťažiacim odovzdala pani Ing. Štefánia Rieglerová, taktiež aj Základnej umeleckej škole – Viktórii Štefanovovej za krásne ľudové piesne a pani učiteľke Mgr. Danke Gumanovej zo ZŠ Juh, ktorá so svojimi prváčikmi pripravila krásny pesničkový program. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí neváhali a zapojili sa do tejto súťaže a mohli tak svoju školu reprezentovať.

Domaša včera a dnesHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vás 12. novembra (utorok) o 14.30 h v rámci Dňa PSK pozýva na stretnutie s regionálnym autorom Mgr. Cyrilom Melničákom s názvom Domaša včera a dnes. V prezentácii nás oboznámi so stručnou históriou zaplavených obcí so zameraním na Dobrú nad Ondavou, technickými údajmi priehrady, ponúkne informácie o Domaši na pohľadniciach a na obrazoch, či o nákupe výletnej lode. Všetci ste srdečne pozvaní.

Nežná 30Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj pozývajú na Deň Prešovského samosprávneho kraja 12. novembra 2019 (utorok) do Hornozemplínskej knižnice. Počas celého dňa je pripravený hodnotný program na tému Nežná 30 s odbornými lektormi. Tešíme sa na vás.

Program:

8.45 a 10.00 h Z dní, keď študenti vzali osud do vlastných rúk...

10.00 h Tréning pamäti pre seniorov - Spomíname na nežnú

14.30 h Domaša včera a dnes s regionálnym autorom Cyrilom Melničákom

"Poznáš PSK?" (online kvíz, ako poznáš PSK)

Výstava kníh s tematikou Nežnej revolúcie

Nežná 30 vo Vranove nad Topľou

Počas tohto dňa ponúkame bezplatné zápisné a odpustenie sankčných pokút.

Od 11. novembra do 12. novembra bude pripravená Novembrová burza kníh.