Zaujíma vás

Letný štvrtokDňa 18.7.2019 zavítali do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou profesionálni herci z bábkového divadla Babadlo z Prešova, ktorí svojím umením dokázali deti vtiahnuť do rozprávkového sveta bájok múdrej sovy a prefíkanej líšky. Divadlo si pozrelo 80 zvedavých detí. Podujatie bolo realizované v rámci projektu Čítačka s písačkou, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu. Pozývame vás na nasledujúci letný štvrtok, ktorý sa uskutoční dňa 25. júla 2019 o 10.00 h s názvom Štvrtok s lesnými zvieratkami. Spoznáme zvieratká nielen podľa výzoru, ale aj podľa ich zvukov a stôp. Dozvieme sa, ako sa postarať o lesné zvieratká a ako sa správať v takom ozajstnom lese. Nebude chýbať ani rozprávka o lesných hrdinoch. Tešíme sa na všetky deti.

Naša knižnica sa pripája do celoslovenského projektu Prečítané leto.

Témami prečítaného leta budú:

1. týždeň o vode
2. týždeň o čokoláde
3. týždeň o bábätkách
4. týždeň o dopravných prostriedkoch
5. týždeň o včelách/o chrobákoch
6. týždeň o počasí
7. týždeň o schodoch a rebríkoch
8. týždeň o spánku
9. týždeň o farbách
Čítanie na jednotlivé témy sa realizuje v Hornozemplínskej knižnici každý štvrtok o 9.30 hod.

Čakáme deti, mamičky, starých rodičov... Tešíme sa na vás.

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou vás v rámci Letných štvrtkov pozýva 18. júla 2019 o 10.00 h na bábkové divadlo Ako sova líške bájky čítala. Prostredníctvom zážitkovej hry a divadla deti rozvinú cit pre umenie. Zároveň divadlo ponúka deťom veľký priestor pre rozvoj ich obrazotvornosti. Babadlo je jediným profesionálnym divadlom svojho druhu v Prešovskom kraji. Podujatie je realizované v rámci projektu Čítačka s písačkou, ktoré z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Zároveň vás srdečne pozývame na nasledujúci Letný štvrtok, ktorý sa uskutoční dňa 25. júla 2019 o 10.00 h pod názvom Štvrtok s lesnými zvieratkami.

Tešíme sa na všetkých návštevníkov.

Vo štvrtok 11. júla 2019 o 10.00 hod. sa v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou uskutoční ďalšie podujatie v rámci Letných štvrtkov, tentokrát Štvrtok s fanky zumbou. Rozpohybuje a roztancuje nás certifikovaná inštruktorka zumby Jana Ščavnická. Všetky prázdninujúce deti a ich rodičov srdečne pozývame.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Knižnica roka 2018Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 1. premiérový ročník súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu pod názvom „Knižnica roka 2018“.
Kritéria súťaže Ministerstvom kultúry SR boli postavené tak, že titul sa udelí verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečovaní knižnično-informačných služieb a za posilnenie jej miestneho a regionálneho významu a organizovanie komunitných

Čítať ďalej...