Nové knihy

Nákup týchto knižných noviniek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov

Literatúra pre deti a mládež
Francis, Suzanne: Autá 3
Rudnick, Elizabeth: Piráti Karibiku
Trénuj svoj mozog

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH

Folklór Vranov nad Topľou
Kováčová, Eleonóra: Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy
Musa, Hussam: Medzinárodné financie
Štefáková, Lenka: Metódy a metodika sociálnej práce I.
Havran, Michal: Od arabskej jari po islamský štát
Szabová, Magdaléna: Pohyb v terapii – terapia v pohybe
Hajduková, Michaela Ella: Nepriznaná
Kutišová, Angelika: Nesladím
Eliáš, Michal: Stojedenásť známych Slovákov
Kačala, Ján: Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20.storočí

Čítať ďalej...

nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Pelánek, Radek: Zážitkové výukové programy
Kopcová, Elena: Psychológia
Schumann, Walter: Minerály
Cesty do dospělosti
Bezecný, Radovan: Dievča z lesa
Kopcová, Elena: Psychológia
Pelánek, Radek: Příručka instruktora zážitkových akcí
Schavel, Milan: Sociálne poradenstvo
Gažiková, Elena: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Učit se být učitelem

Čítať ďalej...

nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH

Ency Encyclopaedia Beliana 8
Tkáč, Jozef: Ľudia, zvony a čas
Anatómia pre nelekárske zdravotnícke odbory
Osobnosti stavitelství
Dvanásť statočných
Múzeum v prúde času :
Manažmentové modely pre údržbu,ochranu a obnovu mokraď. biot.

Čítať ďalej...

nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
 

Müller, Sven-David: Chutně při artróze a artritidě
Müller, Sven-David:Komplexný program o AIDS
Gallo, Jiří: Osteoartróza
Slováci na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky – kultúrne procesy na juhu
Dršata, Jakub: Foniatrie. Hlas
Svěráková, Marcela: Edukační činnost sestry
Šidlíková, Zuzana: Stratená (m)óda
Stejskal, Tomáš: Teória stavby výrobných strojov 1
Komenský, Jan Amos: Cesta světla

Čítať ďalej...