Nové knihyNákup týchto knižných noviniek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov.

 

NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Zámkovský, Michal: Cesta blahoslavenstiev
Saint-Exupéry, Antoine de: Malý princ
Orbánová, Darina: Maturujem z ekonomiky a ekonómie
Boroš, Mário: Maturita z matematiky
Aldort, Naomi: Vychovávame deti a rastieme s nimi
Sabbage, Sophie: Zaklínačka rakoviny

Čítať ďalej...

Nové knihyNákup týchto knižných noviniek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov.

 

NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Michelson, Patricia: Syr
Roberts, David: Egypt včera a dnes
Soars, John: New Headway
Soars, Liz: New Headway. Intermediate. Workbook without key:
Dvořák, Pavel: Stopy dávnej minulosti
Filipec, Ondřej: Fenomén terorismus: česká perspektiva

Čítať ďalej...

Nové knihy

Nákup týchto knižných noviniek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu Kvalitné a dobré knihy pre čitateľov

Literatúra pre deti a mládež
Francis, Suzanne: Autá 3
Rudnick, Elizabeth: Piráti Karibiku
Trénuj svoj mozog

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH

Folklór Vranov nad Topľou
Kováčová, Eleonóra: Kontrola ako záruka zákonnosti a ústavnosti pri výkone verejnej správy
Musa, Hussam: Medzinárodné financie
Štefáková, Lenka: Metódy a metodika sociálnej práce I.
Havran, Michal: Od arabskej jari po islamský štát
Szabová, Magdaléna: Pohyb v terapii – terapia v pohybe
Hajduková, Michaela Ella: Nepriznaná
Kutišová, Angelika: Nesladím
Eliáš, Michal: Stojedenásť známych Slovákov
Kačala, Ján: Osobnosti slovenskej jazykovedy v 20.storočí

Čítať ďalej...

nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Pelánek, Radek: Zážitkové výukové programy
Kopcová, Elena: Psychológia
Schumann, Walter: Minerály
Cesty do dospělosti
Bezecný, Radovan: Dievča z lesa
Kopcová, Elena: Psychológia
Pelánek, Radek: Příručka instruktora zážitkových akcí
Schavel, Milan: Sociálne poradenstvo
Gažiková, Elena: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela
Učit se být učitelem

Čítať ďalej...