Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA
Nemec, Miroslav: Športové hry
Brozmanová, Oľga: Informačno-komunikačné technológie a ich využitie v hudobnej edukácii
Simanová, Lýdia: Dimenzie kvality v kurikule primárneho vzdelávania
Kasáčová, Bronislava: Deti na prahu vzdelávania
Kasáčová, Bronislava: Deti na prahu vzdelávania
Lipnická, Milena: Špecifiká práce učiteľa v materskej škole v prevencii narušenej komunikačnej schopnosti detí

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH ČITATEĽOV
XXIII. zimné olympijské hry Pjongčang 2018
Jak vytvořit atraktivní obchodní název firmy, služby, produktu, značky
Sociálna funkcia práva a narastajúca majetková nerovnosť
Beňušková, Zuzana: Občianske obrady na Slovensku
Bondareva, Irina: Všeobecná ekonomická teória
Burák, Emil: Daňové podvody v praxi
Cardoza, Steven: Praktická cvičení podle čínské medicíny

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Fábik, Dušan: Matematicky nadaný žiak
Sak, Petr: Úvod do teorie bezpečnosti
Plamínek, Jiří: Vedení lidí, týmů a firem
Gilbert, Guy: Rodina
Tragalová, Dagmar: Rodinná meditácia
Sondáž do etickej determinácie človeka
Trénink empatie u dětí

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Rude-Porubská, Slávka: Nemčina
Sini, Gianni: Diabol kúzla zbavený
Wagnerová, Lucia: Fit sladkosti
Mikolajová, Silvia: Nemčina pre opatrovateľky
Gazda, Imrich: Spovedal som Slovensko
Chalupa, Jiří: Španělsko
Young, William P.: Lži o Bohu, ktorým sme uverili

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Kašparů, Jaroslav Max: Vieromer
Kašparů, Jaroslav Max: Zápisník potulného kazateľa
Vimmer, Pavel: Partizáni Sečanského
Laclavíková, Miriam: Pramene práva na území Slovenska II
Kašparů, Jaroslav Max: Inými slovami-
Pažurová, Helena: Ľudovít Kukorelli
Pažurová, Helena: Jegorovova partizánska brigáda

Čítať ďalej...