Za poznatkami i zážitkami s novou KnihouV nákupe pokračujeme aj naďalej, môžete sa tešiť na horúce novinky! V podprograme 5.1.4 - Akvizícia knižníc získala vranovská knižnica financie na nákup a dopĺňanie literatúry do knižničného fondu. Fond na podporu umenia podporil nákup kníh a časopisov počas realizačného obdobia júl 2019 až december 2019 sumou 14 000 €.

Tešíme sa, že budeme môcť ponúkať našim čitateľom stále viac a viac nových, zaujímavých a kvalitných kníh a tak motivovať deti, mládež aj dospelých k čítaniu.

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Stein, Edith: Príbeh jednej židovskej rodiny
Kačala, Ján: Fenomén zloženosti v jazyku, osobitne v syntaxi
Stahl, Stefanie: Tvoje vnútorné dieťa musí nájsť svoj domov
Luciani, Albino: Veľavážení
Filip, Jaroslav: Lasica + Filip + Satinský
Volfová, Hana: Pohádkové cvičení nejen pro předškoláky
Levický, Dušan: Úvod do kybernetickej bezpečnosti

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Baričák, Pavel "Hirax": Rusko
Tkáč, Marián: Príbeh slovenskej koruny
Hvorecký, Michal: Tahiti
McManus, Jim: Vyrovnanosť a pokoj
Suchoň, Eugen: Hudobnoteoretické dielo
Vadkerti, Jozef: Sme iba poslušné ovečky?
Liška, Vladimír: Krvavá hraběnka Alžběta Báthoryová
Brožová, Kateřina: Aventura 3

Čítať ďalej...

nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Ružbarská, Ingrid: Motorické predpoklady detí v kontexte predprimárneho a primárneho vzdelávania
Černotová, Marta: Manuál pre cvičných učiteľov k pedagogickej praxi
Ondriová, Iveta: Mobbing ako determinant sociálnej klímy v zdravotníckom prostredí
Oboňa, Jozef: Základy ekológie lesa
Hradský, Juraj: Odsúdený č. 3359

Čítať ďalej...

nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Slanina, Patrik: Červená
Rašticová, Martina: Práce, nebo důchod?
Hambálková, Mária: Manažment obchodnej firmy
Dulovics, Mário: Online rizikové správanie u detí a mládeže a možnosti jeho prevencie prostredníctvom mediálnej výchovy
Bittmannová, Lenka: Speciálněpedagogické minimum pro učitele
Vičar, Michal: Sportovní talent

Čítať ďalej...