Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Baričák, Pavel "Hirax": Rusko
Tkáč, Marián: Príbeh slovenskej koruny
Hvorecký, Michal: Tahiti
McManus, Jim: Vyrovnanosť a pokoj
Suchoň, Eugen: Hudobnoteoretické dielo
Vadkerti, Jozef: Sme iba poslušné ovečky?
Liška, Vladimír: Krvavá hraběnka Alžběta Báthoryová
Brožová, Kateřina: Aventura 3

Čítať ďalej...

nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Ružbarská, Ingrid: Motorické predpoklady detí v kontexte predprimárneho a primárneho vzdelávania
Černotová, Marta: Manuál pre cvičných učiteľov k pedagogickej praxi
Ondriová, Iveta: Mobbing ako determinant sociálnej klímy v zdravotníckom prostredí
Oboňa, Jozef: Základy ekológie lesa
Hradský, Juraj: Odsúdený č. 3359

Čítať ďalej...

nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Slanina, Patrik: Červená
Rašticová, Martina: Práce, nebo důchod?
Hambálková, Mária: Manažment obchodnej firmy
Dulovics, Mário: Online rizikové správanie u detí a mládeže a možnosti jeho prevencie prostredníctvom mediálnej výchovy
Bittmannová, Lenka: Speciálněpedagogické minimum pro učitele
Vičar, Michal: Sportovní talent

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Panovníci na území Slovenska
Kukuča, Jaroslav: Dešifrovanie Magny Germánie
Stadtrucker, Ivan: Warhol
Skalka, Ján: Informatika na maturity a prijímacie skúšky
Slámka, Miroslav: Kamenní strážcovia
Grupač, Marián: Ján Stacho. Jazyk ako obraz
Smolinská, Elena: Ľad je magnet

Čítať ďalej...

Nové knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Zambor, Ján: Stavebnosť básne
Brečka, Samuel: Médiá a novinári na Slovensku 2010
Formáčková, Marie: Nenapodobiteľný Michal Dočolomanský
Kasíková, Hana: Kooperativní učení, kooperativní škola
Kolumber, David: Spory o Baťův odkaz
Duffey, Betsy: Ako v nebi, tak i na zemi
Szustak, Adam: Hrniec strachu

Čítať ďalej...