Zaujíma vás

  • Výpožičky dokumentov: prezenčné i absenčné /odborná literatúra, beletria, cudzojazyčné dokumenty, odborné periodiká, hudobniny/
  • Medziknižničná výpožičná služba, Medzinárodná medziknižničná výpožičná služba
  • Konzultačné služby
  • Bibliograficko-informačné služby
  • Reprografické služby
  • Usporadúva: stretnutia so spisovateľmi, semináre, autorské literárne súťaže, informačnú výchovu pre študentov stredných škôl a gymnázií.

Oddelenie pre dospelýchOddelenie pre dospelýchOddelenie pre dospelých