Zaujíma vás

Hornozemplínska knižnica poskytuje tieto služby:

Základné:

 • Výpožičné služby / prezenčné i absenčné /z odbornej literatúry, beletrie, cudzojazyčných dokumentov a zvukových kníh
 • Medziknižničná výpožičná služba a MMVS

Nadstavbové:

 • Bibliograficko-informačné služby
 • Konzultačné služby
 • Rešeršné služby
 • Elektronické služby
 • Referenčné služby

Doplnkové

 • Reprografické služby /z nášho fondu/ a hrebeňová väzba
 • Špeciálne knižnično-informačné služby
 • Metodické služby
 • Edičné služby
 • Propagačné služby