Zaujíma vás

Čitáreň: výpožičky prezenčné i absenčné (denná tlač, noviny, časopisy, Zbierky zákonov, zákony o daniach, zvukové knihy)

Reprografické služby: kopírovanie (len z knižničného fondu), hrebeňová väzba

Elektronické služby: internet, poskytovanie PC používateľom - textový a tabuľkový editor, e-mail pre osobnú komunikáciu, skenovanie (len z knižničného fondu)

Služby pre zdravotne postihnutých čitateľov: spolupráca s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, absenčné výpožičky zvukových dokumentov pre zdravotne postihnutých

Klubová činnosť: Klub priateľov internetu - zábavné, vzdelávacie a poznávacie aktivity pre deti a mládež

Kolektívne formy práce: informačné a vzdelávacie aktivity (počítačové stretnutia pre začiatočníkov)