Nové knihyZačiatkom decembra sme úspešne ukončili nákup kníh do nášho knižničného fondu, ktoré podporil Fondu na podporu umenia. Pribudlo 1401noviek z beletrie, náučnej literatúry pre deti aj dospelých. Ďakujeme Fondu na podporu umenia, a veríme, že nové knihy si rýchlo nájdu svojich čitateľov.

 

NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Duhamel, Marie: Pápež František
Kubíková, Slávka: Krotitelia displejov
Berthotyová, Elena: Zaistenie cudzincov
Berthotyová, Elena: Pobyt cudzincov
Procházka, Radoslav: Teória práva
Kovandová, Alexandra: Mandaly odvahy
Gažovičová, Nina: Trh nikdy nespí
Schwebel, Eva: Nevráť sa
Hradský, Juraj: Bitka pri Lamači
Šimkanin, Peter: Skalky východného Slovenska
Shakespeare medzi Veľkým treskom a South Parkom
Gasston, Peter: Moderní web
Inštitorisová, Dagmar: Milan Rastislav Štefánik v dramatickej tvorbe na Slovensku a v Čechách
Cederholm, Dan: Flexibilní webdesign
Pehlivanian, Ara: JavaScript okamžitě
Nguyen, Don: Node.js Okamžitě
Golian, Ján: (ne)obyčajný život farára
Žára, Ondřej: Java Script
Petříček, Miroslav: Fila obraz a slovo Petříček slovo a obraz
Pexa, Petr: Jazyky XHTML, CSS, DHTML, WML
Luther, Daniel: Bratislava Česko-Slovenská
Schwebel, Eva: Nevráť sa
Šimková, Mária: Dynamické javy v súčasnej slovenčine a jej výskume
Rédey, Zoltán: Krátka správa o dlhej trase osamelého bežca
Plummer, Deborah M.: Hry pro zvládání hněvu
Odoul, Michel: Povedz mi, čo ťa bolí, a ja ti poviem prečo
Priehradná, Dušana: Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, adolescentov a dospelých
Varmus, Michal: Manažment športových organizácií
Magdošková, Anna: Metamorfózy waldorfskej materskej školy
Štrasser, Ján: Zuzana Kronerová
Bendová, Helena: Co je nového v počítačových hrách
Hirsch, Sherre: Lidé plánují, Bůh se směje
Savage, Mark: Dosť bolo dokonalých manželstiev
Conboy, Martin: Tisk a populární kultura
Szotkowská Lacková, Eva: Bakalářská a diplomová práce je hra, aneb, 10+5 tipů, jak napsat závěrečnou práci rychle, efektivně a bez stresu
Pirk, Jan: Kardiochirurgie
Pedroli, Thomas: Intuitivní pedagogika
Gabašová, Jitka: Asistent pedagoga a klima třídy
Ginnis, Paul: Efektivní výukové nástroje pro učitele
Hojer, Jindřich: Záhadné hlavolamy pro chytré hlavičky
Hlebová, Bibiána: Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Šišková, Ingeborg: Dějiny hudby
Riebling, Mark: Cirkev špiónov
Snyder, Timothy: Čierna zem
Elscheková, Alica: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby
Czibulyová, Anita: Domáce čistiace prostriedky
Mičková, Helena: Biológia a chémia
Laurenčík, Marek: Tvorba www stránek v HTML a CSS
Valihorová, Marta: Emocionálny a sociálny rozvoj osobnosti
Lipnická, Milena: Kapitoly o podmienkach rozvoja materských škôl na Slovensku
Hroncová, Jolana: Sociálna patológia a sociológia výchovy pre pedagógov
Babiaková, Simoneta: Jazyková a literárna gramotnosť v materskej škole
Adamčák, Štefan: Pohybové hry
Michal, Jiří: Pohybové hry
Finnis, John: Prirodzený zákon a prirodzené práva
Kupka, Martin: Terapie tmou
Sládkayová, Michaela: Občianske vzdelávanie dospelých
Šimkovič, Juraj: Naivná pedagogika z praxe
Zahatňanská, Mária: Metódy podporujúce aktívne vyučovanie
Mayer, Igor: Antiageing
Pauer, Marián: Karol Plicka
Solidarita
Chlipala, Miroslav: Zákon o kybernetickej bezpečnosti
Dráčová, Jana: Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon)
Ogris, Werner: Prvky európskej právnej kultúry
Dubnička, Ján: Chce to len odvahu!
Senfft, Alexandra: Bolestivé mlčanie
Leffler, Ferdinand: Žijte ve své zahradě
Breger, Louis: Freud
Plokhy, Serhii: Černobyl
Žofia Bosniaková
Jančoková, Ľudmila: Fyziológia vo vedách o športe v pojmoch
Kmeť, Miroslav: História a dejepis
Kasper, Walter: Príručka duchovného ekumenizmu
Kokles, Mojmír: Informatika
Štoll, Ivan: Klasická teoretická fyzika
Hess, Ladislav: Sex, drogy a násilí
Balážová, Eva: Médiá vo vzdelávaní
Jáger, Róbert: Dejiny štátu a práva na území Slovenska do roku 1848
Krsková, Alexandra: Stát a právo v evropském myšlení
Adamová, Zuzana: Autorský zákon
Tröster, Petr: Právo sociálního zabezpečení
Mosný, Peter: Dejiny štátu a práva na území Slovenska
Krošlák, Daniel: Ústavné právo
Laclavíková, Miriam: Pramene práva na území Slovenska II
Kubíková, Slávka: Krotitelia displejov
Riebling, Mark: Cirkev špiónov
Higgs, Liz Curtis: Zlé dievčatá z Biblie
Elet, Pacôme: 100 modlitieb k Duchu Svätému
Ruotolo, Dolindo: Kto zomrie uvidí
Jandová, Dobroslava: Léčebná rehabilitace v ortopedii a revmatologii
Clegg, Brian: Biografika Einstein
Collins, Sophie: Biografika Van Gogh
Hudaček, Milan: Košickí mučeníci
Veselý, Miro: Rýchlokurz chudnutia
Hlebová, Bibiána: Edukácia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Kuba
Wirth, Peter: Zahradní projekty
Krüger, Dennis: Zázračné zbraně & tajné projekty
Podvojné účtovníctvo podnikateľov na rok 2019
Mičková, Helena: Biológia a chémia
Berthotyová, Elena: Judikatúra v azylových veciach
Kováčová, Nikoleta: Slovegán
Šilénas, Žilvinas: Ekonómia v 31 hodinách
Rohál, Robert: Karel Gott
Hatrík, Juraj: Bermudský trojuholník hudobnej pedagogiky, alebo, Kam sa v pedagogickom procese stráca hudba?
Zeleňáková, Lucia: Hygiena výživy a stravovania
Kňaze, Ivan: Do hôr za medveďom
Krchová, Hana: Praktický projektový manažment
Szojka, Ladislav: Dejiny železničnej siete Slovensku
Šťastná, Danka: Chov a choroby psov
Hargot, Thérèse: Sexuálne oslobodená mládež
Staněk, Peter: Fakty a mýty o spoločnosti 5.0
Ivanič Porhajašová, Jana: Zoológia
Valášková, Katarína: Podnikateľské riziko
Ondrušová, Zlata: Rozvojové trendy sociálnej práce
Priehradná, Dušana: Možnosti diagnostiky vzťahovej väzby u detí, adolescentov a dospelých
Kovářová, Pavla: Informační bezpečnost žáků základních škol
Horváth, Peter: Aktéri verejnej politiky
Černý, Michal: Digitální informační kurátorství jako univerzální edukační přístup
Kubealaková, Martina: Literatúra dlhého stredoveku na území dnešného Slovenska I
Potměšil, Miloň: Sociální prostředí ve škole a inkluzivní vzdělávání
Boroňová, Jana: Vybrané témy z ošetrovateľskej problematiky
Šebőková Vannini, Michaela: Nová taliančina pre samoukov
Hutyrová, Miluše: Děti a problémy v chování
Hlušík, Michal: Talianska gramatika
Šebőková Vannini, Michaela: Nová taliančina pre samoukov
Melzer, Filip: Metodologie nalézání práva
Biggs, Matthew: Netradiční zelenina a ovoce
Gauding, Madonna: Mandaly od A do Z : ˜b posvátné obrazce k harmonizaci energie a životní síly / œc Madonna Gaudingová ; přeložil Petr Sumcov
Fukuyama, Francis: Identita
Dahlke, Ruediger: Mandaly světa
Iloncsi
Encyklopédia židovských náboženských obcí
Boroš, Milan: Princíp nullum crimen sine culpa podľa Trestného zákona
Revmatologie
Encyklopédia židovských náboženských obcí
Encyklopédia židovských náboženských obcí
Encyklopédia židovských náboženských obcí
Encyklopédia židovských náboženských obcí
Lacika, Ján: Národné parky
Vella, Elias: Ježišove psychické utrpenia
Gibson, David: Manuál pouličního fotografa
Kuffa, Marián: Buď Kristovým svedkom!
Poetika poézie a jej prekladu
Ján Zambor
Dahlke, Rüdiger: Mandaly léčí
Gerlichová, Markéta: Hudba léčí
Weidinger, Georg: Každodenní terapie
Mintalová, Zora: Zdravia, šťastia vinšujeme
Szabová, Magdaléna: Pohyb v terapii - terapia v pohybe
Ferrante, Elena: Frantumaglia
Krátka dynamická a interpersonálna psychoterapia
Ritvo, Eva C.: Párová a rodinná terapia
Tále, Samko: Kniha o cintoríne
Ragančík, Bartolomej: 70 rokov futbalu v Komáranoch 1948-2018
Bekéniová, Ľubica: Kultivovanie jazyka a reči detského recitátora
Knižničné portály a knižničné služby v digitálnom priestore
Motivation by innovation
Fečkovičová, Mária: Dobranský bubeník
Mydlová, Božena: Miestny spolok Červeného kríža Nová Kelča 1955 - 2018
Stewart, Sophie Simone: Vyryté v srdci a pamäti
Netradiční pečivo
Václavíková, Martina: Líheň podnikatelských nápadů
Slovensko a prvá svetová vojna I.
Svoboda, Pavel: Úvod do evropského práva
Vella, Elias: Výstup na horu manželstva
Liptai, Zoltán: Kuracie prsia
Hope, Lyda: Minútové modlitby pre ženy
Liptai, Zoltán: Hrnčekové zákusky

BELETRIA PRE DOSPELÝCH
Bindzár, Juraj: Zvon
Horst, Jørn Lier: Bod nula
Ondrejička, Erik: Happygramy
Kovalyk, Uršuľa: Čisté zviera
Hesse, Hermann: Demian
Whitman, Walt: Spev o mne
Havranová, Ivana: Sama v dome
Machen, Arthur: Traja podvodníci
Henderson, Donald: Pán Bowling si kupuje noviny
North, Alex: Šepkár
Ježovičová, Kristína: Zakázaná príťažlivosť
Becković, Matija: Ešte sme neskončili-
Piško, Rasťo: Stručné dejiny kvasenej kapusty
Vodolazkin, Jevgenij Germanovič: Laurus
Ježovičová, Kristína: Zakázaná príťažlivosť
Summers, Courtney: Sadie
Maskame, Estelle: Vieš, že ťa potrebujem?
Hesse, Monica: Vojna okolo nás
De Mello, Anthony: Minútová múdrosť
Baltzar, Veijo: Krvná pomsta
Grey, Iona: Listy, ktoré nikto nečítal
Grey, Iona: Listy, ktoré nikto nečítal
Galbraith, Robert: Smrtiaca biela
Janček, Vlado: Ahoj krv
Afshar, Tessa: Zlodejka z Korintu
Brezovská, Dada S.: Rozlúčka s (ne)slobodou
Oram, Kelly: Šťastně až navěky
Janček, Vlado: Kocúrov
Varoufakis, Janis: Dospeláci v miestnosti
Vujisić, Nikoleta: Neinstantne krásna
Mackie, Bella: Hýb sa
De Mello, Anthony: Modlitba žaby
Johnsrud, Ingar: Nesiem svoj kríž
Mornštajnová, Alena: Hana
Dobrakovová, Ivana: Matky a kamionisti
Červenák, Juraj: Čas hrdinov
Kováčik, Adam: Dezilúzia
Ježovičová, Kristína: Soňa
Owens, Delia: Kde raky spievajú
Juriga, František: Miluj blížneho svojho
Vilikovský, Pavel: RAJc je preč
Šimulčíková, Jana: Lyrika do kufríka
Lagercrantz, David: Dievča, ktoré musí zomrieť
Afshar, Tessa: Krajina mlčania
Afshar, Tessa: Anjelský chlieb
Hauck, Rachel: Svadobná kaplnka
Fechová, Laura: Vyhradené pre Teba
Eareckson Tada, Joni: Joni - začiatok cesty
Tada, Joni Eareckson: Krok vpred
Rivers, Francine: Most do prístavu
Kosinski, Jerzy: Pomaľované vtáča
Soročinová, Mária: -a život ide ďalej
Slováková, Jarmila: Kúsok každej z nás
Couto, Mia: Spoveď levice
Čierny, Michal: Pomáhaj a chráň
Julien, Maude: Jediné dievča na svete
Šurina, Ľudovít: Les plný spomienok
Cognetti, Paolo: Manuál pre úspešné dievčatá
Ward, Jesmyn: Spev duchov
Brandon, Tex: Údolie pumy
Dreien, Bernadette von: Christina
Varáčková, Miroslava: To, čo nás spája
Bystričanová, Silvia: Sedem cností tohto leta
Nejfake: 10 let pod maskou
Kováčik, Juraj: Všetky jeho svety
Maas, Sarah J.: Na dvore z hviezd a mrazu
Bryndza, Robert: Deväť brestov
Bryndza, Robert: Deväť brestov
Albertalli, Becky: Čo ak sme to my
Läckberg, Camilla: Zlatá klietka
Tallis, Frank: Nevyliečiteľný romantik
Monošová, Martina: Ples u vojvodkyne
Pupala, Richard: Čierny zošit
Terranova, Nadia: Zbohom prízraky
Vinci, Simona: Prvá pravda
Laing, Olivia: Mesto osamelosti
Beaumont, Gaia de: Dobrá výchova
Strout, Elizabeth: Olive Kitteridgeová
Schrobsdorff, Angelika: S
Schrobsdorff, Angelika: S
Messud, Claire: Dievča v plameňoch
De Mello, Anthony: Minútové nezmysly
Bogyó, Noémi: Slepé škvrny
Colgan, Jenny: Nekonečná pláž

BELETRIA PRE DETI MLÁDEŽ
Mottl, Jaroslav: Najkrajšie rozprávky
Schneider, Liane: Terka sa učí bicyklovať
Schneider, Liane: Terka sa poháda s Julkou
Sabbag, Britta: Malý čmeliak Cyril chce lietať
Sabbag, Britta: Malý čmeliak Cyril chce vedieť, čo je láska
Lutherová, Soňa G.: Môžu superhrdinovia nosiť okuliare?
Hatala, Marián: Dva Vorvane na dne vane
Smith, Keri: Urob totálny chaos!
Zelyk, Iryna: Kto je rýchlejší?
Stevenson, Noelle: Nimona
Chapman, Linda: Môj tajný jednorožec
Clarke, Jane: Doktorka Micka
Small, Lily: Zvieratká z Kúzelného lesa
Ščerba, Natalja: Čarodol
Balážová, Soňa: Zlatý zub
Webb, Holly: Brix, zatúlané šteniatko
Webb, Holly: Fúzik, mačiatko bez domova
Webb, Holly: Hviezdička, sama v noci
Webb, Holly: Timo, stratený kocúrik
Webb, Holly: Eli smúti za domovom
Webb, Holly: Oskar a jeho prvé Vianoce
Chokshi, Roshani: Aru Šah a koniec času
Labky zachraňujú sviatky
Pechová, Ladislava: Najkrajšie slovenské hádanky
Gough, Julian: Králik a medvedica
Nováková, Monika: Zvieratká zaklopali na vrátka
Jeden pre mňa, jeden pre teba
Eliopulos, Nick: Minecraft
Mňaukózne príbehy
Foster, Alan Dean: Star Wars
Barták, Igor: Koraland
Kapusta, Miroslav: Nespi, lebo sa ti prisní-!
Windham, Ryder: Star Wars
Disney: Príbehy z Káčerova
Riordan, Rick: Magnus Chase a bohovia Asgardu
Labková patrola
May, Szilvia: Zvieracia nemocnica na Obväzovej ulici
Glocko, Peter: Kto nosí kominárom šťastie
Hamilton, Kimberlie: Mačky v akcii!
Andrejčík, Maroš: Víťazné MIRNIX DIRNIX poviedky pre deti a násťročných
Bodnárová, Jana: Sabínkine prázdniny
Reitmeyer, Andrea: Bojazlivá veverička Valentínka
Minarik, Else Holmelund: Malý Macko a Emília
Pospíšilová, Zuzana: Kúzelná trieda, príbeh pokračuje
Stevenson, Noelle: Nimona
Pospíšilová, Zuzana: Kúzelná trieda, príbeh pokračuje
Červenák, Juraj: Čas hrdinov
Psacharopulo, Alessandra: Záhrada
Bieliková, Zuzana: Čo je pravda a čo nie?
Miller, John Jackson: Star Wars
Flanagan, John: Hraničiarov učeň
Rowling, J. K.: Harry Potter a kameň mudrcov
Blabey, Aaron: Smradi
Siglain, Michael: Star Wars
Brezina, Thomas: Duchovia vlkov
Čaučíková, Marianna: Plávaj, Lydka!
Schneider, Liane: Terka sa nerozpráva s cudzími ľuďmi
Tobin, Paul: Plants vs. Zombies
Sliacky, Ondrej: Turecká studnička
Bícová, Ráchel: Ovečka Barborka
Tašková, Mária: Rozprávky z lesa
Pochanič, Ján: Rozprávky do tmy
Sisi ide naplno
Vrabec, Ján: Snehulienka a sedem trpaslíkov
Vrabec, Ján: Popoluška
Vrabec, Ján: Červená čiapočka
Eliopulos, Nick: Minecraft
Cloke, Rene: Veselé príhody z lesa
Sutejev, Vladimir Grigor'jevič: Veselé rozprávky o zvieratkách
Hajdu, Eva: Zázračná krajina húb, alebo, Rozprávkový atlas húb pre deti
Černík, Michal: Rozprávky o kohútikovi a sliepočke
Mikušáková, Janka: Rozprávky Deda Lysca
Swift, Jonathan: Gulliverove cesty
Chokshi, Roshani: Aru Šah a konec času
Star Wars
Schneider, Liane: Terka sa stratí
Cowell, Cressida: Čarodeji dávnoveku
Schneider, Liane: Terka je chorá
Futová, Gabriela: Čo učky nevidia
Kubicsko, Marián: Dardaria
Coats, Lucy: Beštie z Olympu
Pavelková, Alexandra: Štyria mačkatieri
Pichon, Liz: Tom Gates
Pratchett, Terry: Ľahká fantastika
Griffiths, Andy: Megadom na strome
Blyton, Enid: Slávna 5
Patterson, James: Maxi Einsteinová
Fulmeková, Denisa: Ňuňo
Šiška, Martin: Zviera z inej planéty
Hlavatá, Dana: Nášmu tatovi preplo
Matocha, Vojtěch: Prašina
Schneider, Liane: Terka sa kamaráti s nočníkom
Schneider, Liane: Terka a bábätko
Schneider, Liane: Terka na lekárskej prehliadke

NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DETI A MLÁDEŽ
Bray, Adam: Marvel
Stoličná, Rastislava: Ako sa kedysi bývalo
Stoličná, Rastislava: Ako sa kedysi ľudia živili
Muntágová, Lívia: Ako sa žirafa Karolína učila čítať
Phipps, Selwyn E.: Spoločenstvo čarovných jednorožcov
Beecroft, Simon: Star Wars
Farkas, Róbert: Moja prvá kniha o vesmíre =
Behling, Steve: Príručka mladých svišťov
Sauvage, Joséphine: Vysvetli mi, prečo slimák nemá nožičky?
Dussaussois, Sophie: Vesmír v pohybe
Sauvage, Joséphine: Vysvetli mi, prečo krava dáva mlieko?
Wollard, Kathy: Dinosaury
Bray, Adam: Star Wars
Jefferson, Ed: Minecraft
Gonick, Larry: Matematika v komikse
Knetlová, Ivana: Násobilka
Lacika, Ján: Národné parky
Denník malého cestovateľa
Onušková, Dana4aut: Môj kamarát klavír
Strømstad, Pia: 10 odvážnych expedícií
Deutsch, Libby4aut: Každodenné cesty obyčajných vecí
Časopédia
Explanatórium prírody
Callery, Sean: Dinosaury za 30 sekúnd
Rooney, Anne: Matematika za 30 sekúnd
Mintalová, Zora: Zdravia, šťastia vinšujeme