Zaujíma vás

Celé Slovensko číta deťomAj my sme sa na Mikuláša zapojili do tejto úžasnej akcie. A spolu s naším hosťom Valentínom Šefčíkom sme čítali deťom z celého vranovskeho regiónu.

Hrdinom projektu CELÉ SLOVENSKO ČITA DEŤOM sú deti a rodina, jej atmosféra, rozširovanie a prehlbovanie komunikácie medzi rodičom a dieťaťom prostredníctvom knihy a spoločného čítania, s perspektívou harmonizovania vzťahov a zároveň obohacovania krásou slova, krásou príbehov a krásou vzájomne prežitého. Čítanie veľkých malým je o budovaní vzájomnej dôvery, o pocite istoty, ochrany, je o pravom zázemí, ktoré každý malý, ale aj veľký, človek veľmi potrebuje. Je to ten pocit, ktorý nám nemôže poskytnúť ani televízna ilúzia, ani kontakty cez sociálne siete, ani nadšenie z počítačových hier.

Pozrite si fotky... Ako to dopadne, keď deti príbeh zaujme.

 Celé Slovensko číta deťom Celé Slovensko číta deťom  Celé Slovensko číta deťom