Zaujíma vás

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou dňa 28. októbra 2019 uskutočnila 2. ročník súťaže v prednese poézie pre deti z materských škôl s názvom „Poviem ti básničku pre deduška a babičku“. Do súťaže sa zapojili deti v rámci regiónu Vranov nad Topľou, ktoré svojou básničkou potešili nielen starých rodičov. Ocenenia získali – 1. miesto Viktória Krajňáková (CZŠ s MŠ sv. Dominika Sávia), 2. miesto Matúš Hreha (MŠ Okulka), 3. miesto Laila Michaela Tabaka (MŠ Ul. 1. mája), špeciálne miesto Ivan Krišta (MŠ Okulka). Víťazom srdečne blahoželáme ku krásnemu úspechu. Ďakujeme aj Mestu Vranov nad Topľou – odboru kultúry za hodnotné ceny, ktoré súťažiacim odovzdala pani Ing. Štefánia Rieglerová, taktiež aj Základnej umeleckej škole – Viktórii Štefanovovej za krásne ľudové piesne a pani učiteľke Mgr. Danke Gumanovej zo ZŠ Juh, ktorá so svojimi prváčikmi pripravila krásny pesničkový program. Poďakovanie patrí aj všetkým pedagógom, ktorí neváhali a zapojili sa do tejto súťaže a mohli tak svoju školu reprezentovať.