Zaujíma vás

Aby pamäť nestarla...OZ Korálky v spolupráci s Hornozemplínskou knižnicou pozývajú na konferenciu „Pomôžeme ľuďom s postihnutím, aby ich pamäť nestarla príliš rýchlo“.

Konferencia Aby pamäť nestarla sa uskutoční dňa 5. – 6. septembra 2019 v konferenčnej miestnosti hotela Solaris na Domaši. Odborným garantom je Prof. Beáta Balogová, PhD., dekanka FFPU v Prešove. Program konferencie je zameraný na aktívnu prácu so seniormi, knihu spomienok a biblioterapiu.

Účasť na konferencii potvrdili knihovníci, sociálni pracovníci aj zdravotníci. Veríme, že medziodborové stretnutie bude prínosným pre ďalšie aktivity pre prácu s knihou a čítaním pre ľudí so špeciálnymi potrebami.

Projekt podporilo MK SR.