Zaujíma vás

Letné štvrtkyHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou organizuje každý rok počas letných prázdnin cyklické podujatie pod názvom Letné štvrtky, ktoré sa koná v rámci projektu Čítačka s písačkou a z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.
Podujatie vzniklo s cieľom podporiť čítanie a návštevu knižníc aj počas prázdninových mesiacov a poskytnúť deťom a mládeži priestor na zmysluplné využitie voľného času.


Tento rok sa v knižnici počas júla a augusta uskutočnilo osem Letných štvrtkov so zaujímavými hosťami, na ktorých sa zúčastnilo približne 400 detí a rodičov či starých rodičov. „Štvrtok a kreatívne aktivity“ bol zameraný na tvorivé dielne. Poviedla ho pani Božena Vargová, ktorá sa vo voľnom čase venuje rôznym tvorivým aktivitám a ručným prácam. Deti si na motívy rozprávky Ako išlo vajce na vandrovku vytvorili vlastné hračky. Na „Štvrtku s fanku zumbou“ sa rozhýbali s certifikovanou inštruktorkou zumby Janou Ščavnickou. S pútavým divadielkom počas „Štvrtka so sovou, ktorá líške bájky čítala“ vystúpilo bábkové divadlo Babadlo z Prešova. Na „Štvrtku s lesnými zvieratkami“ so zoológom Petrom Pjenčákom deti spoznávali zvieratká nielen podľa výzoru, ale aj podľa zvukov a stôp. Dozvedeli sa, ako sa postarať o lesné zvieratká a ako sa v lese správať. „Štvrtok na ľudovú nôtu“ patril ľudovým zvykom a tradíciám, deti si zatancovali s členmi FS Orgonina, ktorí ich naučili niekoľko základných krokov rôznych ľudových tancov. „Štvrtok a veľkí športovci“ bol zameraný na športové hry, aktivity a súťaže. Hosťom bol futbalista a tréner dievčenského futbalového družstva Erik Makó. „Štvrtok v znamení rozprávok z celého sveta“ preniesol deti do zázračnej krajiny Spievankova, spoznali kráľovnú Harmóniu a následne vytvárali vlastné komiksové príbehy. Letné štvrtky uzatvoril „Štvrtok s čarovným štetcom“, na ktorom deti spoločne s ilustrátorom Filipom Horníkom vytvorili tri nadrozmerné maľby na tému „čarovný les“, ktoré budú zdobiť priestory knižnice.
Knižnica ďakuje všetkým hosťom, ktorí sa podieľali na realizácii Letných štvrtkov a pre deti si pripravili pestrý a zaujímavý program. Taktiež ďakuje všetkým deťom, rodičom a starým rodičom, ktorí sa aj toto leto zúčastnili podujatí v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou.