Zaujíma vás

Vážení používatelia,

BIBLIOBOX je zariadenie, ktoré slúži na vrátenie kníh, požičaných z fondu knižnice. Zariadenie neslúži na odkladanie starých, navlhnutých a opotrebovaných kníh.
Na to slúži zberný dvor, otvorený denne počas pracovných dní do 14:30 hod. V prípade, že chcete darovať knihy do fondu knižnice, kontaktujte nás na tel. čísle 057/4464468 klapka 4. Po našom zhodnotení, že takéto knihy sú vhodné a potrebné do fondu knižnice, môžete knihy priniesť do Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, na oddelenie akvizície.

Bibliobox Vranov 01