Zaujíma vás

Naša knižnica sa pripája do celoslovenského projektu Prečítané leto.

Témami prečítaného leta budú:

1. týždeň o vode
2. týždeň o čokoláde
3. týždeň o bábätkách
4. týždeň o dopravných prostriedkoch
5. týždeň o včelách/o chrobákoch
6. týždeň o počasí
7. týždeň o schodoch a rebríkoch
8. týždeň o spánku
9. týždeň o farbách
Čítanie na jednotlivé témy sa realizuje v Hornozemplínskej knižnici každý štvrtok o 9.30 hod.

Čakáme deti, mamičky, starých rodičov... Tešíme sa na vás.