Zaujíma vás

Knižnica roka 2018Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 1. premiérový ročník súťaže o najlepšiu slovenskú verejnú knižnicu pod názvom „Knižnica roka 2018“.
Kritéria súťaže Ministerstvom kultúry SR boli postavené tak, že titul sa udelí verejnej knižnici za výnimočné výsledky v zabezpečovaní knižnično-informačných služieb a za posilnenie jej miestneho a regionálneho významu a organizovanie komunitných

podujatí.
Dôraz bol položený na zvyšovanie profesionality vykonávaných činnosti hodnotených knižníc.

Na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov a knižníc získala titul Knižnica roka 2018 v kategórii regionálna knižnica: Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou.
Pri jej hodnotení bola vyzdvihnutá realizácia komunitného podujatia „Komunitná knižnica“ a vydanie a prezentácia publikácie pod názvom „Príbehy dávnych remeselníkov“, ktorá bola pripravená v spolupráci s obcou Malá Domaša. Hodnotiaca komisia osobitne vyzdvihla významný počin knižnice v oblasti skvalitňovania knižnično-informačných služieb prostredníctvom projektu Fablabik.

V piatok 28. júna 2019 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR sa uskutočnilo slávnostne odovzdávanie titulov Knižnica roka 2018, ktorého sa zúčastnili Mgr. Emília Antolíková, vedúca odboru kultúry PSK v Prešove, Mgr. Danka Molčanová, riaditeľka Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou, ktoré prevzali z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej historický prvé ocenenie laureátov „Knižnica roka“.
Je to ocenenie skvelej práce celého kolektívu pracovníkov, ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou tohto úspechu.

Knižnica roka 2018  Knižnica roka 2018  IMG KNIZNICA_ROKA_6