Zaujíma vás

Vo štvrtok 30. mája 2019 sa Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou zapojila do celoslovenského projektu pod názvom Čítajme si, ktorý sa koná vo viacerých mestách a obciach na Slovensku pod záštitou Linky detskej istoty. Cieľom aktivity je motivácia detí k čítaniu a k pravidelným návštevám knižníc. Organizácie zapojené do projektu sa každoročne usilujú o prekonanie rekordu v počte čítajúcich detí.
V Hornozemplínskej knižnici tento rok čítalo 137 detí, čím sa podarilo prekonať minuloročný rekord. Do čitateľského maratónu sa zapojili základné školy z mesta Vranov nad Topľou: ZŠ Bernolákova, ZŠ Juh, ZŠ Lúčna, ZŠ Sídlisko II a Cirkevná spojená škola sv. Dominika Savia.
Deti čítali texty z knihy slovenského spisovateľa Petra Karpinského Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa do čitateľského maratónu zapojili a pomohli tým prekonať rekord v počte čítajúcich detí.