Zaujíma vás

Erasmus+Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou a Prešovský samosprávny kraj Vás pozývajú na vzdelávací seminár Úspešná písomná komunikácia, ktorý sa uskutoční vo vranovskej knižnici, v dňoch 10. – 11. júna 2019. Program seminára: 10. júna 2019 (pondelok) od 10.00 –15.00 h, 11. júna 2019 (utorok) od 9.00 – 13.00 h.
Lektorkou seminára bude doc. Ing. Ľudmila Velichová, PhD. (Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave).


V odbornej prezentácii sa bude venovať témam: Normalizovaná úprava písomností, Jazyková kultúra a štylizácia úradných písomností, E-etiketa a elektronická komunikácia. Každý list, každá písomnosť je vizitkou nás aj inštitúcie, v mene ktorej píšeme. Platí to pre všetky typy písomností: externé listy, interné písomnosti, obchodné listy, osobné listy, ale aj mejly.
Vzdelávací seminár je určený pre knihovníkov, starostov, či pracovníkov v administratíve.
Záujem o účasť nahláste, prosím, v knižnici na tel. č. 057/4464468 alebo emailom na: ocilkova(@)vthk.sk. Počet miest je limitovaný. Vstup je voľný.
Podujatie sa realizuje s podporou programu Erasmus+.