Zaujíma vás

Čítajme siHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou pozýva 30. mája 2019 od 9.00 h do 15.00 h všetky deti, aby sa zapojili do projektu Čítajme si!
Čo je projekt ČÍTAJME SI?
Projekt vznikol pred dvanástimi rokmi s cieľom pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre detského čitateľa. Realizuje sa 6-hodinovým čitateľským maratónom, do ktorého sú zapojené deti z viacerých miest Slovenska.
Tešíme sa na Teba!