nove knihyNÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH
Slanina, Patrik: Červená
Rašticová, Martina: Práce, nebo důchod?
Hambálková, Mária: Manažment obchodnej firmy
Dulovics, Mário: Online rizikové správanie u detí a mládeže a možnosti jeho prevencie prostredníctvom mediálnej výchovy
Bittmannová, Lenka: Speciálněpedagogické minimum pro učitele
Vičar, Michal: Sportovní talent


Barborík, Vladimír: Spisovateľ ako sociálna rola
Hennyeyová, Klára: Informatika a spracovanie informácií
Varga, Ladislav: Hviezdny generál
Seemann, Peter: Komunikačné techniky
Vancáková, Soňa: Ja sa z Teba zbláznim!
Kožuchová, Mária: Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Spinelli, Patricia: Montessori pro (ne)chápavé
Spinelli, Patricia: Montessori pro (ne)chápavé
Michálek, Slavomír: História zadnými dverami
Kiyosaki, Robert T.: Čo je dôležitejšie ako peniaze
Szabó, Miloslav: Klérofašisti
Berka, Tomáš: Veľká ilúzia, alebo, Ako sa stavia filmový zázrak
Hryc, Andrej: Inventúra
Hryc, Andrej: Inventúra
Godárová, Zuzana: Hudobný sprievodca po Bratislave
Benkovce v premenách času
Bárta, Vladimír: História turistiky na území Slovenska od štúrovcov po dnešok
Németh-Šamorínsky, Štefan: Klavírne skladby I
Žúreková Štefková, Naty: Kváskovanie
Rau, Daniela: Kváskovanie 2
Pavlovičová, Agáta: Interpretácia hier divadla SkRAT
Habaj, Michal: Model človeka a sveta v básnickom diele Jána Smreka (1922-1942)
Encyklopédia Spravodlivých medzi národmi
Odvody poistného od 1. 1. 2019
Architektúra na Slovensku
Klimáček, Viliam: Desať hier
Benkovce v premenách času
Maťovčík, Augustín: Biografistika
Sidall Kováčová, Adka: Bezlepkové kváskovanie
Sidall Kováčová, Adka: Bezlepkové kváskovanie
Slovenská kryštalografická terminológia
Ambrózová, Jana: Kysuce, Turiec, Orava a Liptov
Ambrózová, Jana: Ponitrie a Tekov
Ambrózová, Jana: Abov a Zemplín
Kováčová, Barbora: 44 hier na podporu hry s bábkou pre deti predškolského veku
Juráňová, Jana: Hry
Schimmelpfennig, Roland: Hry
Hudak, Renate: Vysoké záhony
Hudak, Renate: Vysoké záhony
Kodet, Vojtěch: Jeho rany nás uzdravili
Kotian, Róbert: Ako sa delil štát
Srnková, Monika: Unesco
Vyšná, Margaréta: Slováci a kultúrna situácia Slovenska
Olejár, Marián: Olejárova encyklopédia logiky
Vžentek, Bohumil: Slovenská národná detektívka
Mayenburg, Marius von: Hry
Villqist, Ingmar: Hry
Loher, Dea: Hry
Strindberg, August: Hry
Rivest, Madeleine: Mať tak krídla
Ďuricová, Ivica: 49 hrdiniek slovenského biznisu
Dejiny hasičstva v Prešovskom kraji
Welton, Jude: Povím vám o Aspergerově syndromu
Sabov, Peter: Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku
Lešník, František: Encyklopédia mýtov
Sabov, Peter: Sprievodca po historických knižniciach na Slovensku
Kováčová, Barbora: 45 hier na podporu sluchového vnímania detí raného a predškolského veku
Kunštárová, Žaneta: 45 hier na podporu pravo-ľavej orientácie detí predškolského veku
Slámka, Miroslav: Kamenní strážcovia
Štrasser, Ján: Žiť svoju báseň
Štrasser, Ján: Žiť svoju báseň
Welling, Luke: Mistrovství PHP a MySQL
Pravidlá slovenského pravopisu
Pravidlá slovenského pravopisu
Bukovský, Vladimír: Ochrana knižničných fondov
Krajčík, Anton: Slovenská mariánska cesta
Kameník, Pavel: Příkazový řádek v Linuxu
Parenička, Pavol: Cvičenia z biografistiky
Bondareva, Irina: Všeobecná ekonomická teória
Koklesová, Bohunka: Súmrak doby
31 dní modlitieb za môjho manžela
Lüllmann, Heinz: Atlas farmakologie
Klimo, František: Všeobecné lekárstvo 4
Oftring, Bärbel: Ako ťa zachrániť?
Mrva, Ivan: Rok 1918 a Slováci
Daniš, Miroslav: Úvod do štúdia dejín východnej Európy
Vancáková, Soňa: Stačilo!
Graf, Danielle: Moje vymodlené dieťa ma privádza do zúfalstva:
Mančíková, Lenka: Kvások
Riotte, Louise: Mrkva ľúbi paradajky
Panyik, Gáborné: Pálim, páliš, pálime ...
Kuštek, Vladimír: Československý svet v Karpatoch =
Smolen, Štěpán: Buď, kde si
Smolen, Štěpán: Buď, kde si
15 minút s Ježišom
Pigula, Juraj: 15 štvrtkov sv. Rity
Chlieb náš každodenný
Hryc, Andrej: Inventúra
Mojich tridsať rokov
Smolen, Štěpán: Do boja s ružencom
Emmerich, Anna Katharina: Úbohé duše z očistca
Kniepmann, Ken: Uzdravujúci pôst duše
Kettner, Jiří: Akutní kardiologie
Sinay, Juraj: Bezpečná technika, bezpečné pracoviská - atribúty prosperujúcej spoločnosti
Nevolný, Peter: Zabudnutí detektívi
Fabian, Anton: Studňa obklopená pavučinou
Oboňa, Jozef: Základy ekológie lesa
Briestenský, Ladislav: Sprievodca miestnou samosprávou
Svák, Ján: Šport, futbal a právo
Mezei, Juraj: Štátna služba a služobný pomer príslušníkov Policajného zboru
Tittlová, Marcela: Zákon o Policajnom zbore
Mlkvý, Matej: Mechanizmy pôsobenia rímsko-kanonického práva v Anglicku
Fedorová, Katarína: Ochrana práv osôb so zdravotným postihnutím
Stachová, Paulína: Medzinárodné ekonomické vzťahy v 21. storočí
Lengyel, Peter: Školské výlety a exkurzie
Mamojka, Mojmír: Prípadové štúdie z obchodného práva
Krajčovič, Michal: Škoda spôsobená pri výkone verejnej moci
Svák, Ján: Nadnárodné systémy ochrany ľudských práv
Záhora, Jozef: Zákon o ochrane svedka
Filipová, Ľubica: Cezhraničná spolupráca v rozvoji cestovného ruchu Slovenskej republiky
Jobbágy, Ján: Meliorácie v poľnohospodárstve
Kožuchová, Mária: Manažment domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Těšinová, Jolana: Medicínské právo
Veverková, Eva: Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře II
Veverková, Eva: Ošetřovatelské postupy pro zdravotnické záchranáře I
Hulín, Ivan: Patofyziológia
Šámal, Oldřich: Technická mechanika
Polakovičová, Alena: Ťahák
Polakovičová, Alena: Ťahák
Holec, Roman: Bratislavskí Habsburgovci
Holec, Roman: Bratislavskí Habsburgovci
Vachek, Jan: Akutní stavy ve vnitřním lékařství
Fait, Tomáš: Klimakterická medicína
Odoul, Michel: Povedz mi, čo ťa bolí, a ja ti poviem prečo
Dimunová, Lucia: Vybrané kapitoly zo základov zdravotnej starostlivosti
Madárová, Ingrid: "Pán doktor, hovoríte po slovensky?"
Becković, Matija: Ešte sme neskončili...
Hacker, Paul: Slovensko 1990-1993
Peťovský, Marián: Zákon o Policajnom zbore
Psalman, Vladimír: Hodnotenie športovej techniky z aspektu biomechaniky
Kotraydová, Veronika: Dizajn s ohľadom na človeka
Gálik, Roman: Technika pre chov zvierat
Šolek, Peter: Technická mechanika
Sugashima, Yuki: Vyšívaná kvetinová záhrada
Beckman, Kathleen: Keď sa žena modlí
Lucado, Max: Láska hodná dávania
Vachová, Aneta: Pokojovky a jak se o ně starat
Zachráňme hrady
Ryby a morské plody
Ryby a morské plody
Dušek, Dušan: Veľká potreba lampášov
Vývoj techniky v architektúre pre udržateľnú spoločnosť
Juríček, Ivan: Technológia stavieb
Pifko, Henrich: NEED
Textilné techniky
Frank, Stanislav: Akvaristika
Slámka, Miroslav: Kamenní strážcovia 2
Hieronimus, Harro: Živorodky
Rácková-Mrázová, Paula: Slovenská mučeníčka Veronika Theresia Rácková, SSpS, lekárka a misionárka
Mňam!
Mňam!
Vollmannová, Alena: Chémia potravín
Kozlovská, Mária: Stavbyvedúci
Environmentálne technológie a technika
Špániková, Beata: Praktická medicína
Pavelka, Karel: Revmatologie
Psychoterapeutická medicína a psychosomatika
Aktuálne otázky slovenského jazyka
Ivanič Porhajašová, Jana: Zoológia
Ferriss, Timothy: Sila mentorov
Závada, Jakub: Revmatologie v klinických scénářích
Farmakoterapie v těhotenství a při kojení
Tatiersky, Imrich: Šlabikár ľudových hier a spevov mládeže
Veľký pán Dunaj
Zibura, Ladislav: 40 dní pešo do Jeruzalema
Zibura, Ladislav: 40 dní pešo do Jeruzalema
Petrovič, Peter: Bežecké lyžovanie
Petrovič, Peter: Bežecké lyžovanie
Tilešová, Lenka: Grafomotorika s krtkom Vrtkom
Tilešová, Lenka: Grafomotorika s krtkom Vrtkom
Hanula, Michal: Korytárstvo
Čermáková, Dana: Zlatá Petra Vlhová
Šimulčík, Ján: Čas svitania
Šimulčík, Ján: Čas svitania
Hartley Edwards, Elwyn: Kone
Hartley Edwards, Elwyn: Kone
Hecker, Frank: Ryby našich vôd
Au, Manfred: Terárium
Dudáš, Ján: Slovník aktuálnych pojmov a výrokov
Dudáš, Ján: Slovník aktuálnych pojmov a výrokov
Krajči, Jozef: Diamant v hrude nezhnije
Smatana, Karol: História palných zbraní a streliva
Strunz, Ulrich: Zázrak vyliečenia
Vitek, Pavol: Sibírske siroty
Gudziak, Maria Goretti: Bezlepkové jedlá
Michálek, Slavomír: História zadnými dverami
Scazzero, Peter: Cesta k emočnej a duchovnej zrelosti
Mayerová, Katarína: Poradenstvo v andragogickom kontexte
Mayerová, Katarína: Poradenstvo v andragogickom kontexte

BELETRIA PRE DOSPELÝCH
Pišťanek, Peter: Rivers of Babylon
Pišťanek, Peter: Rivers of Babylon
Center, Katherine: Ako odísť
Center, Katherine: Ako odísť
Leo, Zoe: Ak sa prebudí
Leo, Zoe: Ak sa prebudí
Steel, Danielle: Napriek všetkým nástrahám
Steel, Danielle: Napriek všetkým nástrahám
Pivarčiová, Katarína: Sedem dôkazov, že ťa skutočne miluje
Pivarčiová, Katarína: Sedem dôkazov, že ťa skutočne miluje
Rufener, Brenda: Tu, kde bývam
Rufener, Brenda: Tu, kde bývam
Pišťanek, Peter: Rivers of Babylon
Pišťanek, Peter: Rivers of Babylon
Laing, Olivia: Mesto osamelosti
Aubyn, Edward St.: Patrick Melrose
Aubyn, Edward St.: Patrick Melrose
Westerman, Frank: Čistá biela rasa
Westerman, Frank: Čistá biela rasa
Malpas, Jodi Ellen: Jedna noc
Malpas, Jodi Ellen: Jedna noc
McKinley, Tamara: Tajomný šum viníc
McKinley, Tamara: Tajomný šum viníc
McKinley, Tamara: Tajomný šum viníc
Frampton, Megan: Nerozvážna grófka
Frampton, Megan: Nerozvážna grófka
Ivančo, Štefan: Čarodejka - cestovka
Gruber, Andreas: Čas smrti
Gruber, Andreas: Čas smrti
Adeyemi, Tomi: Deti krvi a kostí
Adeyemi, Tomi: Deti krvi a kostí
Pallayová, Mária: Dušu nevymeníš
Pallayová, Mária: Dušu nevymeníš
Brearton, T. J.: Sama v lese
Brearton, T. J.: Sama v lese
Beňová, Emily D.: Navždy mojou
Beňová, Emily D.: Navždy mojou
Davies, Emma: Knižný klub slečny Lucy
Davies, Emma: Knižný klub slečny Lucy
Davies, Emma: Knižný klub slečny Lucy
Boldišová, Andrea: Láska s farbou pomaranča
Tyce, Harriet: Krvavý pomaranč
Tyce, Harriet: Krvavý pomaranč
Hajduková, Michaela Ella: Zlatovláska
Hajduková, Michaela Ella: Zlatovláska
Bilavská, Zuzana: Diaľnica sĺz
Bilavská, Zuzana: Diaľnica sĺz
Jenkins, Sophie: Na šťastie sa nezabúda
Jenkins, Sophie: Na šťastie sa nezabúda
Steel, Danielle: Napriek všetkým nástrahám
Ammaniti, Niccolò: Anna
Ammaniti, Niccolò: Anna
Piško, Rasťo: Mohyla veľkého brata
Kolibecký, Jozef: Hra s osudom
Kolibecký, Jozef: Hra s osudom
Armentrout, Jennifer L.: Obsidián
Armentrout, Jennifer L.: Obsidián
Farkašová, Etela: Scenár & Uvidieť hudbu
Young, Samantha: Iskrenie
Young, Samantha: Iskrenie
Neuer Václav: Tiene minulosti
Neuer Václav: Tiene minulosti
Beniczky, Vojtech: Zločin v uliciach
Beniczky, Vojtech: Zločin v uliciach
Červenák, Juraj: Bohatier
Červenák, Juraj: Bohatier
Turček, Karol: Prchavosť okamihu
Turček, Karol: Prchavosť okamihu
Hanks, Eny: Mama, nebo a ja
Hanks, Eny: Mama, nebo a ja
Anaswah, Ester: Dovolenka s Arabom
Anaswah, Ester: Dovolenka s Arabom
Uherík, Anton: Krása a bolesť
Connelly, Michael: Čierny ľad
Connelly, Michael: Čierny ľad
Vadas, Marek: Zlá štvrť
Zamari, Michaela: Posledný džentlmen
Zamari, Michaela: Posledný džentlmen
Minier, Bernard: Sestry
Varáčková, Miroslava: Drž ma, keď padám
Connelly, Michael: Temná ozvena
Connelly, Michael: Temná ozvena
Mead, Richelle: Diamantový dvor
Mead, Richelle: Diamantový dvor
Nagyová, Petra: Margaréta biela
Nagyová, Petra: Margaréta biela
Giordano, Paolo: Požierači neba
Giordano, Paolo: Požierači neba
Albertalli, Becky: Molly vo svete neopätovaných lások
Albertalli, Becky: Molly vo svete neopätovaných lások
Budayová, Marika: Opatrovateľka
Budayová, Marika: Opatrovateľka
Tynjanov, Jurij Nikolajevič: Puškin
Dalcher, Christina: Vox
Frisby, Nina: Pokušenie s vôňou Gucci
Frisby, Nina: Pokušenie s vôňou Gucci
Kutišová, Simona: Srdce pre Mirku
Kutišová, Simona: Srdce pre Mirku
Mitchell, Caroline: Tichá obeť
Minier, Bernard: Sestry
Keleová-Vasilková, Táňa: Rodinné klbko
Keleová-Vasilková, Táňa: Rodinné klbko
Salinger, J. D.: Kto chytá v žite
Mitchell, Caroline: Tichá obeť
Mackintosh, Clare: Prečo si ma tu nechal?
Mackintosh, Clare: Prečo si ma tu nechal?
Sims, Gill: Prečo mama nadáva
Sims, Gill: Prečo mama nadáva
Norton, Sheila: Veterinár z Hope Green
Norton, Sheila: Veterinár z Hope Green
Kaur, Rupi: Slnko a jeho kvety
Salinger, J. D.: Kto chytá v žite
Salinger, J. D.: Kto chytá v žite
Andrews, Virginia: Kvety v podkroví
Andrews, Virginia: Kvety v podkroví
Brown, Sandra: Krvavé spomienky
Brown, Sandra: Krvavé spomienky
Follett, Ken: Krajina slobody
Follett, Ken: Krajina slobody
Kepler, Lars: Lazár
Kepler, Lars: Lazár
Moorcroft, Sue: Leto v Taliansku
Moorcroft, Sue: Leto v Taliansku
Jakubová, Martina: Líštička
Jakubová, Martina: Líštička
Keeland, Vi: Žiadnu lásku, len sex
Keeland, Vi: Žiadnu lásku, len sex
Methos, Victor: Neónový právnik
Methos, Victor: Neónový právnik
Michalková, Tatiana: Macocha
Michalková, Tatiana: Macocha
Selah: Muži z celého sveta
Drgoncová, Viktória: Nepriatelia Urdisu
Drgoncová, Viktória: Nepriatelia Urdisu
Parker, Miriam: Najkratšia cesta domov
Parker, Miriam: Najkratšia cesta domov
Knox, Joseph: Úškľabok
Knox, Joseph: Úškľabok
Kaur, Rupi: Slnko a jeho kvety
Winterson, Jeanette: Vášeň
Winterson, Jeanette: Vášeň
Červenák, Juraj: Bohatier
Peštová, Kristýna: Básnikovo tajomstvo
Gulik, Robert Hans van: Čínske bludisko
Gulik, Robert Hans van: Čínske bludisko
Plauchová, Jana: Druhá planéta
Plauchová, Jana: Druhá planéta
Chapsali, Katerina: Grécka káva
Chapsali, Katerina: Grécka káva
Macháčková, Monika: Nič v zlom
Macháčková, Monika: Nič v zlom
King, Stephen: Outsider
King, Stephen: Outsider
Kelly, Martha Hall: Orgovánové dievčatá
Kelly, Martha Hall: Orgovánové dievčatá
Zamari, Michaela: Rozhodnutie
Zamari, Michaela: Rozhodnutie
Coleman, Colleen: Zubami-nechtami
Coleman, Colleen: Zubami-nechtami
Kietzman, Susan: Začalo sa to v júni
Kietzman, Susan: Začalo sa to v júni
Hujbert, Henrich H.: Zima mŕtvych
Hujbert, Henrich H.: Zima mŕtvych
Todd, Anna: Ženy z rodu Springovcov
Todd, Anna: Ženy z rodu Springovcov
Habaj, Michal: Druhá moderna

BELETRIA PRE DETI
Donlea, Charlie: Ani omylom
Donlea, Charlie: Ani omylom
Flanagan, John: Hraničiarov učeň
Flanagan, John: Hraničiarov učeň
Broadway, Alice: Iskra
Broadway, Alice: Iskra
Zámečník, Matej: Nezábudka a Divozel
Black, Holly: Magistérium
Black, Holly: Magistérium
Pratchett, Terry: Úžasná Plochozem
Pratchett, Terry: Úžasná Plochozem
Bourne, Holly: Som baba. Čo narobím?
Bourne, Holly: Som baba. Čo narobím?
Cowell, Cressida: Čarodeji dávnoveku
Cowell, Cressida: Čarodeji dávnoveku
Schwarz, Martin: Kamaráti zo steny
Schwarz, Martin: Kamaráti zo steny
Donaldson, Julia: Gruffalinka
Donaldson, Julia: Gruffalinka
Shirer, Priscilla: Neviditeľná invázia
Shirer, Priscilla: Neviditeľná invázia
Speciální auta
Speciální auta
Jungová, Ivana: Legenda o Braslavovi
Jungová, Ivana: Legenda o Braslavovi
Brix, Stela: Na kopci strašidiel
Brix, Stela: V hrobke bohov
Brix, Stela: Štôlne dvoch tvárí
Super auta
Super auta
Kaiblinger, Sonja: Ruže a mydlové bubliny
Valová, Mária: Výlety s Betkou Abecedkou
Valová, Mária: Výlety s Betkou Abecedkou
Feldek, Ľubomír: Päť rozprávkových hier
Hevier, Daniel: Básnička ti pomôže
Hevier, Daniel: Básnička ti pomôže
Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka
Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka
Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka
Faber, Polly: Linda a Gusto
Faber, Polly: Linda a Gusto
Šingovská, Lenka: Po stopách kocúra Felixa
Šingovská, Lenka: Po stopách kocúra Felixa
Starling, Robert: Dráčik, nehnevaj sa!
Starling, Robert: Dráčik, nehnevaj sa!
Northfield, Gary: Július Zebra
Northfield, Gary: Július Zebra
Pankhurst, Kate: Mirelka Pátračová rieši prípad kliatby Rozmaznaného pudla
Pankhurst, Kate: Mirelka Pátračová rieši prípad kliatby Rozmaznaného pudla
Schneider, Liane: Terka ide do škôlky
Schneider, Liane: Terka ide do škôlky
Schneider, Liane: Terka má vši
Schneider, Liane: Terka má vši
Schneider, Liane: Terka u zubára
Schneider, Liane: Terka u zubára
Schneider, Liane: Terka pomáha mame
Schneider, Liane: Terka pomáha mame
Schneider, Liane: Terka dostane vreckové
Schneider, Liane: Terka dostane vreckové
Rezník, Jaroslav: Oči plné oblohy
Schneider, Liane: Terka sa nerozpráva s cudzími ľuďmi
Schneider, Liane: Terka sa nerozpráva s cudzími ľuďmi
Janikovszky, Éva: Už som škôlkarom
Janikovszky, Éva: Už som škôlkarom
Tielmann, Christian: Kubko ide na prázdniny
Tielmann, Christian: Kubko ide na prázdniny
Tielmann, Christian: Kubko u lekára
Tielmann, Christian: Kubko u lekára
Hlavatá, Dana: Rozprávky dúhového dáždnika
Hlavatá, Dana: Rozprávky dúhového dáždnika
Hlavatá, Dana: Rozprávky dúhového dáždnika
Brezina, Thomas: Prípad pre teba a Tigrí tím
Zlatá kniha rozprávok
Zlatá kniha rozprávok
Stoličný, Peter: Ako sa opice naučili vrieskať
Rowling, J. K.: Harry Potter a väzeň z Azkabanu
Valová, Mária: Výlety s Betkou Abecedkou
Valová, Mária: Výlety s Betkou Abecedkou
Tucker, Krista: Fancy Nancy Clancy
Tucker, Krista: Fancy Nancy Clancy
Kuzovkov, Oleg: Máša a Medveď
Kuzovkov, Oleg: Máša a Medveď
Smith, Rachel: Pocity
Smith, Rachel: Pocity
Gough, Julian: Králik a medvedica [2]
Gough, Julian: Králik a medvedica [2]
Cantini, Barbara: Mortina a prízračný kamarát
Cantini, Barbara: Mortina a prízračný kamarát
Klenovský, Ondrej: Rozprávky medzi riadkami
Klenovský, Ondrej: Rozprávky medzi riadkami
Hlušíková, Marta: Aprílová brada a iné švihnuté básne
Hlušíková, Marta: Aprílová brada a iné švihnuté básne
Hlušíková, Marta: Aprílová brada a iné švihnuté básne
Kompaníková, Monika: Kde je Ester N?
Matocha, Vojtěch: Prašina
Matocha, Vojtěch: Prašina
Kubicsko, Marián: Potvorobijci #2
Kubicsko, Marián: Potvorobijci #2
Reeve, Philip: Zlato predátora
Reeve, Philip: Zlato predátora
Cmarková, Elena: Bylinkáreň starej mamy
Ecormier, Joëlle: Červená nitka pre Deda Mráza
Kuglerová, Zuzana: Veľká kniha staroslovanských povestí
Kuglerová, Zuzana: Veľká kniha staroslovanských povestí
Prvotinky III
Ako si vycvičiť draka
Ako si vycvičiť draka
Widmark, Martin: Záhada módnych dní
Widmark, Martin: Záhada módnych dní
Estes, Rose: Záhada tancujúceho dinosaura
Estes, Rose: Záhada tancujúceho dinosaura
Pribilincová, Michaela: Pozitívne rozprávky 2.
Kožíšek, Josef: Myší bál
Kožíšek, Josef: Myší bál
Dziubak, Emilia: Poviem ti, čo robia dinosaury
Dziubak, Emilia: Poviem ti, čo robia dinosaury
Schwarz, Vlado: Rozprávky zo žltej električky
Schwarz, Vlado: Rozprávky zo žltej električky
Bruel, Nick: Zlá Cica sa ide kúpať
Bruel, Nick: Zlá Cica sa ide kúpať
Habersack, Charlotte: Prosím, neotvárať! Slizké!
Habersack, Charlotte: Prosím, neotvárať! Slizké!
Riordan, Rick: Apolónov pád
Riordan, Rick: Apolónov pád
Stewner, Tanya: Alea, dievča mora
Stewner, Tanya: Alea, dievča mora
Hargrave, Kiran Millwood: Dievča z atramentu a hviezd
Hargrave, Kiran Millwood: Dievča z atramentu a hviezd
Disney, Walt: Život a doba Držgroša McDucka
Disney, Walt: Život a doba Držgroša McDucka
Richards, Kitty: Dobrú noc, Dupkáč
Richards, Kitty: Dobrú noc, Dupkáč
Richards, Kitty: Dupkáč sa učí počítať
Richards, Kitty: Dupkáč sa učí počítať
Amft, Diana: Pavúčik Zlatúšik
Amft, Diana: Pavúčik Zlatúšik
Kästner, Erich: Malý muž a malá slečna
Kästner, Erich: Malý muž a malá slečna
Jirásková, Eliška: Robinson Crusoe
Jirásková, Eliška: Robinson Crusoe
Wright, Sally Ann: Biblia pre drobčekov
Widmark, Martin: Čokoládová záhada
Widmark, Martin: Čokoládová záhada
Wright, Sally Ann: Biblia pre drobčekov
Randáková, Zuzana: O žabke Mentolke
Randáková, Zuzana: O žabke Mentolke

NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DETI
Ako to funguje
Ako to funguje
Benton, Michael J.: Dinosaury
Ako to funguje
Ako to funguje
Klučina, Petr: Zbroj
Hanáčková, Pavla: Čo má kengura vo vaku, alebo, Ako zvieratá vychovávajú svoje mláďatá
Hanáčková, Pavla: Čo má kengura vo vaku, alebo, Ako zvieratá vychovávajú svoje mláďatá
Svet umenia
Artúr 2003 - 2007
Lerner, János: Sprievodca milovníkov divočiny
Detská encyklopédia Pegasus
Mauer, Ivan: Storočie piruet
Kováčová, Barbora: 44 hier na podporu hry s bábkou pre deti predškolského veku
Baer, Sam: 100 faktov, ktoré musíš poznať
Humaj, Roman: Daj si čas
Humaj, Roman: Daj si čas
Japiot, Xavier: Môj malý sprievodca prírodou
Japiot, Xavier: Môj malý sprievodca prírodou
Luchesi, Michel: Môj malý sprievodca prírodou
Luchesi, Michel: Môj malý sprievodca prírodou
Mančíková, Lenka: Sladké
Harsányi, Ladislav: Futbalové esá
Harsányi, Ladislav: Futbalové esá
100 divov sveta
Schliewen, Ulrich: Akvárium
Schliewen, Ulrich: Akvárium
Gianitsová-Ološtiaková, Lucia: Aké i/y sa píše?
Úžasné dinosaury
Úžasné dinosaury
Csendes, Istvánné: Remeslo má zlaté dno
Bagoly, Ilona: Úžasné správanie zvierat
Louisy, Patrick: Akváriové ryby
Louisy, Patrick: Akváriové ryby
Rastliny a živočíchy okolo nás
Rastliny a živočíchy okolo nás
Dinosaury
Dinosaury
Alexander, Heather: Dinosaury
Alexander, Heather: Dinosaury
Benton, Michael J.: Dinosaury
100 divov sveta
Maliarske techniky
Mills, Dick: Morské ryby v akváriu
Mills, Dick: Morské ryby v akváriu
Svet techniky
Pokusy
Frank, Stanislav: Akvaristika
Cestuj v čase do ohromujúcej krajiny dinosaurov
Cestuj v čase do ohromujúcej krajiny dinosaurov
Autá
Autá
Macaulay, David: Úplne nová Mamutia kniha techniky
Hecker, Frank: Ryby našich vôd
Cheeseman, Polly: Dinosaury a iné prehistorické zvieratá
Cheeseman, Polly: Dinosaury a iné prehistorické zvieratá
Ako to funguje
Ako to funguje
Au, Manfred: Terárium
Au, Manfred: Terárium
Mojich prvých 1000 slovíčok
Mojich prvých 1000 slovíčok
Dziubak, Emilia: Nezvyčajné priateľstvá vo svete rastlín a zvierat
Dziubak, Emilia: Nezvyčajné priateľstvá vo svete rastlín a zvierat
Kucharská, Nikola: Ako to funguje?
Hawk, Goldie: Hor sa do divočiny!
Hawk, Goldie: Hor sa do divočiny!
Hawk, Goldie: Hor sa do divočiny!
Hawk, Goldie: Hor sa do divočiny!
Wiltshire, Alex: Roblox
Wiltshire, Alex: Roblox
Milton, Stephanie: Minecraft
Milton, Stephanie: Minecraft
Cox, Alexander: Roblox
Cox, Alexander: Roblox
Cox, Alexander: Roblox
Špačková, Markéta: Tuláci zo sveta zvierat
Špačková, Markéta: Tuláci zo sveta zvierat