Zaujíma vás

lesHornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Lesmi Slovenskej republiky, š. p. organizuje v piatok 3. mája 2019 podujatie s názvom Les ukrytý v knihe. Na stretnutí s lesníkmi sa deti dozvedia mnoho zaujímavých informácií z oblasti lesa a prírody. Naučia sa, akým spôsobom môžu prispieť k ochrane lesov a životného prostredia.

Cieľom celého projektu je poukázať na význam lesa a stromov, ako aj podporiť čitateľskú gramotnosť medzi deťmi a prehĺbiť pozitívny vzťah k lesu a prírode prostredníctvom kníh. Všetkých srdečne pozývame. V prípade záujmu škôl a iných organizovaných skupín vás prosíme nahlásiť svoju účasť vopred.