Nové knihyPozývame Vás do našej knižnice, kde sme pre Vás v rámci projektu "Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy!" zakúpili množstvo zaujímavých knižných noviniek. Nákup týchto knižných noviniek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DOSPELÝCH

Aleš, Pavel: Cirkevné dejiny


Krahulcová, Kristýna: Využití dramaterapie na detoxikačním oddělení
Výkladový slovník pre verejný sektor
Exley, Helen: Zdokonaľ sa v angličtine za 15 minút denne
Šport
Šport
Šport
Fečkovičová-Lukáčová, Mária: Dobrá nad Ondavou
Fečkovičová-Lukáčová, Mária: Dobrá nad Ondavou
Armstrong, Vivien J.: Prvá pomoc pre bábätká a deti
Ahpornsiri, Helen: Rok v prírode
Erdödy, János: Výmena stráží na oceáne
Šimková, Mária: Slovenský národný korpus
Šimková, Mária: Slovenský národný korpus
Snyder, Timothy: Cesta do neslobody
Grün, Anselm: Malá škola modlitby
Ferrero, Bruno: Zaplátané srdce
Husár, Marián: Oplatí sa byť verný?
Husár, Marián: Oplatí sa byť verný?
Marko, Vladimír: Lieky, ktoré zmenili svet
Simmonds, Monique: Herbár liečivých rastlín
Kňaze, Ivan: Jedovaté zvieratá
Foster, Thomas C.: Čítaj literatúru ako profesor
Gaálová, Denisa: Stručné dejiny Slovenska pre mladých čitateľov
Tokenova, Saule: Alenka v Krajine hudby
Post, Bryan B.: Od strachu k láske
Post, Bryan B.: Od strachu k láske
Kimmel, Tim: Výchova výchovou
Kimmel, Tim: Výchova výchovou
Janiga, Ladislav: Vysokohorské chaty vo Vysokých a Západných Tatrách
Bedouelle, Guy: Dominik
Nové pravidlá cestnej premávky
Kollár, Daniel: Od hradu k hradu
Stýblo, Zbyšek: Knihovny v době nových médií
Keby Pán Boh nerozumel žartu
Hůlek, Petr: Hepatologie
Forêt Rosalee de la: Bylinková alchýmia
Záturecký, Adolf Peter: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky
Nestorov letopis
Trestné právo procesné
Trestné právo procesné
Ekman, Ulf: Vezmite a jedzte
Doležal, Antonín: Anatomický slovník
Jarábková, Jana: Vidiecky cestovný ruch jedným ťahom
Amery, Justin: Opravdu praktický průvodce dětskou paliativní péčí pro doktory a zdravotní sestry kdekoli na světě a Brevíř Asociace dětské paliativní medicíny
Mistrík, Miloš: Herecké techniky 20. storočia
Aleš, Pavel: Cirkevné dejiny
Halagová, Emília: Mediácia - cesta k zmieru
Zozuľaková, Viera: Metódy vyučovania náboženskej výchovy
Cehelská, Daniela: Manažment rozmanitosti v sociálnych organizáciách
Jan Amos Komenský a súčasná predškolská a elementárna edukácia
Vybrané trasy po východnom Slovensku
Babčák, Vladimír: Daňové právo na Slovensku
Babčák, Vladimír: Daňové právo na Slovensku
Kubíček, Pavol: Obchodné právo
Kubíček, Pavol: Obchodné právo
Barancová, Helena: Pracovné právo
Barancová, Helena: Pracovné právo
Dubayová, Tatiana: Patopsychológia detí so psychosociálnym narušením pre pedagógov
Coranič, Jaroslav: Náboženská situácia na Slovensku I.
Podhájecká, Mária: Komplexný prístup k deťom s problémovým správaním v predškolskom veku
Lukáč, Marek: Rómovia a vzdelanie
Mihalková, Gabriela: Podoby slovenského literárneho romantizmu
Hrebeňárová, Lucia: Vybrané aspekty edukácie žiakov s ťažkým a hlbokým mentálnym postihnutím
Vendel, Štefan: Psychologická diagnostika dospelých
Pavúk, Andrej: Výživa a zdravie
Šip, Maroš: Kvalita ľudského života v kontexte paliatívnej starostlivosti
Diagnostika motorickej výkonnosti a genetických predpokladov pre šport
Boguská, Danka: Kritické miesta v súčinnosti záchranných zložiek Integrovaného záchranného systému Slovenskej republiky
Magurová, Dagmar: Vybrané kapitoly paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Baričák, Pavel "Hirax": Šlabikár šťastia
Carney, Scott: Čo nás nezabije
Petr, Miroslav: Sportovní genomika: genetické determinanty pohybové činnosti
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
Kmeťová, Daniela: Recepty na chudnutie
Bočková, Barbora: Postupy při vzdělávání žáků se specificky narušeným vývojem řeči
Janiga, Ladislav: Vysokohorské chaty vo Vysokých a Západných Tatrách
Janiga, Ladislav: Vysokohorské chaty vo Vysokých a Západných Tatrách
Neuner, Gerhard: Super! 2
Chrappa, Roman: Dobrá forma
Baričák, Pavel "Hirax": Šlabikár šťastia
Tóth, Matej: Odchýlka
Dokumenty k štúdiu medzinárodného práva verejného
Snyder, Timothy: Cesta do neslobody
Emmert, František: Rok 1968 v Československu
Králiková, Jana: Farebná pedagogická diagnostika v materskej škole - námety a aktivity
Kucharík, Juraj: Spiš
Island
Štofan, Bohuslav: Dejiny horského lyžovania
Bohuš, Ivan: Tatranské chaty
Bohuš, Ivan: Tatranské doliny
Dikaszová, Simona: Vedenie pedagogickej dokumentácie v základnej umeleckej škole v programe aSc Agenda
Lajcha, Michal: Tragédia celibátu mŕtva manželka
Zárateová, de Alma: Škola podľa našich predstáv
Mandžuková, Jarmila: Stravovanie podľa biorytmov
Švamberk Šauerová, Markéta: Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele
Švamberk Šauerová, Markéta: Techniky osobnostního rozvoje a duševní hygieny učitele
Syslová, Zora: Pedagogická diagnostika v MŠ
Syslová, Zora: Pedagogická diagnostika v MŠ
Kováčová, Barbora: Hry v materskej škole
Krošláková, Monika: Podnikanie pre stredné odborné školy
Bohuš, Ivan: Pozdrav z Tatier
Cyd, Leela: Ako fotiť na instagram
Bohuš, Ivan: Na štíty a sedlá
Bohuš, Ivan: Tatranské doliny
Šmelová, Eva: Didaktika předškolního vzdělávání
Hodál, Juraj: O pohanskom náboženstve Starých Slovákov
Šimkovič, Juraj: Naivná pedagogika z praxe
Šimkovič, Juraj : Naivná pedagogika z praxe
Bohuš, Ivan: Najkrajšie cyklotrasy
Benčat, Stanislav: Hokejoví hrdinovia
Sviatky a tradície v materskej škole
Sviatky a tradície v materskej škole
Ďurišová, Alena: Antiinfekčná terapia u detí a jej špecifiká
Maliníková, Zuzana: Svadby podľa Ely
Vybrané spoločensko-politické problémy migrácie vo svete a na Slovensku
Petríková, Martina: Umelecký text v tvorivých interpretáciách
Šimová, Zuzana: Vybrané kapitoly z ošetrovateľských techník II.
Kubička, Remig: Subjektívna stránka trestného činu
Kmeťová, Daniela: Recepty na chudnutie
Bronnikova, Svetlana: Intuitívne stravovanie
Feketeová, Iveta: Aktivity v materskej škole
Strapáč, Pete: Orgány obchodných spoločností a družstva [s judikatúrou]
Eliáš, Michal: Kde mŕtvi žijú a nemí hovoria
Krejčová, Lenka: Specifické poruchy učení
Montessori, Maria: Objevování dítěte
Co nás učí zvířata
Katona, Lívia: História židovských škôl na južnom Slovensku
Majerčáková, Daniela: Peniaze a bankovníctvo
Štenglová, Ivana: Základy obchodního práva
Bakos, František: Zlato na Slovensku
Bakos, František: Zlato na Slovensku
Rusnák, Ernest: Ako vznikali turistické chaty a útulne na Slovensku
Eliáš, Michal: Stojedenásť známych Slovákov
Holt, John: Učte se sami
Mojžiš, Juraj: Horká chuť storočia
Moraes, Thiago de: Atlas mýtov
Liba, Jozef: Modernizačné kontexty výchovy k zdraviu rómskych žiakov
Horňák, Ladislav: História starostlivosti o ľudí s postihnutím a narušením v európskom kontexte
Portik, Milan: Rómske dieťa v rodine a v materskej škole
Žolnová, Jarmila: Vnímanie životnej spokojnosti deťmi v reedukačných centrách
Hrebeňárová, Lucia: Edukácia osôb s viacnásobným postihnutím
Szabová, Magdaléna: Dieťa v centre pozornosti

BELETRIA PRE DOSPELÝCH

Arlidge, M. J.: Hra na mačku a myš
Arlidge, M. J.: Hra na mačku a myš
Walsh, Rosie: Keby zavolal
Walsh, Rosie: Keby zavolal
Pamuk, Orhan: Nový život
Husárová, Jana: Chodila dievčina po hore plačúci
Gavalda, Anna: Presvitnutia
Gavalda, Anna: Presvitnutia
Reichs, Kathy: Pavúčie kosti
Reichs, Kathy: Pavúčie kosti
Bystričanová, Silvia: Bosí sme prišli na svet
Bystričanová, Silvia: Bosí sme prišli na svet
Läckberg, Camilla: Smoliar
Läckberg, Camilla: Smoliar
Rozenbergová, Vanda: Tri smrtky sa plavia
Rozenbergová, Vanda: Tri smrtky sa plavia
Läckberg, Camilla: Kamenár
Läckberg, Camilla: Kamenár
Ahern, Cecelia: Chybná
Ahern, Cecelia: Chybná
Pamuk, Orhan: Nový život
Feldek, Ľubomír: Dcéra Slávy
Feldek, Ľubomír: Dcéra Slávy
Blažková, Lucia: Keď sa čas zastaví
Würll, Dominika: Krátky čas na lásku
Würll, Dominika: Krátky čas na lásku
Jaremko, Kristián: Denníky Maveliornu
Jaremko, Kristián: Denníky Maveliornu
Zullo, Allan: Deti holokaustu
Zullo, Allan: Deti holokaustu
Třeštíková, Radka: Veselí
Třeštíková, Radka: Veselí
Tallent, Gabriel : Moje najdrahšie zlatíčko
Fitzgerald, Francis Scott: Pre teba aj zomriem a iné stratené texty
Špirko, Ján: Zajatec
Hollis, Rachel: Vzchop sa, dievča
Pechočiaková, Drahomíra: Záhadné príbehy spod Tríbeča
Conway, Hugh: Volanie temnoty
Askew, Alice: V cudzom tele
Perry, Sarah: Had z Essexu
Perry, Sarah: Had z Essexu
Ondriová, Ivana: Vlčia hora
Ondriová, Ivana: Vlčia hora
Stanková, Patrícia: Malvína
Stanková, Patrícia: Malvína
Krištúfek, Peter: Lady Xanax, pán Snehulienka a ja
Harris, Robert: Mníchov
Englander, Nathan: Večera v strede zeme
Bodnárová, Jana: NOCturná
Bodnárová, Jana: NOCturná
Helle, Helle: Mala som to písať v prítomnom čase
Gregory, Philippa: Druhá Boleynová
Gregory, Philippa: Druhá Boleynová
Krauss, Nicole: Veľký dom
Špirko, Ján: Zajatec
Špirko, Ján: Zajatec
Martin, George R. R.: A Song of Ice and Fire
Martin, George R. R.: A Song of Ice and Fire
Martin, George R. R.: A Song of Ice and Fire
Martin, George R. R.: A Song of Ice and Fire
Martin, George R. R.: A Song of Ice and Fire
Martin, George R. R.: A Song of Ice and Fire
Kováčik, Juraj: V panoramatickom kine
Allende, Isabel: Dcéra šťasteny
Allende, Isabel: Dcéra šťasteny
Gregory, Philippa: Druhá Boleynová
Gregory, Philippa: Druhá Boleynová
Kupčo, Marek: Lovec hriechov
Nádaskay Viliam: Vynechaný spoj
Beňová, Emily D.: V objatí milenca
Beňová, Emily D.: V objatí milenca
Strukul, Matteo: Mediciovci
Nádaskay Viliam: Vynechaný spoj
Benjamin, Chloe: Nesmrteľní
Benjamin, Chloe: Nesmrteľní
Fartelová, Marta: Odíď z mojich snov
Fartelová, Marta: Odíď z mojich snov
Frenkel, Françoise: Kníhkupkyňa z Berlína
Frenkel, Françoise: Kníhkupkyňa z Berlína
Solnit, Rebecca: Muži mi to vysvetlia a iné eseje
Strukul, Matteo: Mediciovci
Harris, Robert: Konkláve
Kang, Han: Vegetariánka
Džibrán, Chalíl Džibrán: Prorok
Grendel, Lajos: Obsažné batožiny
Grendel, Lajos: Obsažné batožiny
Mabanckou, Alain: Rozbitý pohár
Beauman, Ned: Teleportová nehoda
Banáš, Jozef: Prebijem sa!
Banáš, Jozef: Prebijem sa!
Banáš, Jozef: Prebijem sa!
Faludi, Susan: V tmavej komore
Slimani, Leila: Adèle
Slimani, Leila: Adèle
Solnit, Rebecca: Muži mi to vysvetlia a iné eseje
Sund, Erik Axl: Pýtiine pokyny
Hadley, Tessa: Manželská láska a iné poviedky
Blásim, Hassan: Blázon z Námestia slobody
Sund, Erik Axl: Havranie dievča
Bán, Andrej: Slon na Zemplíne
Oravský, Roland: V tieni Zeme
Paločko, Štefan: Kráľ
Kráľ
Potočár, Radovan: Nádych
Sábato, Ernesto: Rezistencia
Reichental, Tomi: Chlapec z Belsenu
Ferrante, Elena: Dni opustenia
Ferrante, Elena: Dni opustenia
Faludi, Susan: V tmavej komore
Aveyard, Victoria: Červená kráľovná
Sund, Erik Axl: Plameň túžby
Jón Kalman Stefánsson: Letné svetlo a potom príde noc

BELETRIA PRE DETI

Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka
Kinney, Jeff: Denník odvážneho bojka
Štefánková, Mária: Labky, krídla, chvostíky
Štefánková, Mária: Labky, krídla, chvostíky
L’Engle, Madeleine: Vietor vo dverách
Stiefvater, Maggie: Havraní cyklus
Stiefvater, Maggie: Havraní cyklus
Hanlon, Abby: Dorka Magorka
Hanlon, Abby: Dorka Magorka
Stiefvater, Maggie: Havraní cyklus
Stiefvater, Maggie: Havraní cyklus
Ďuríčková, Mária: Chlapček z hrášku
Ďuríčková, Mária: Chlapček z hrášku
Webb, Holly: Kitty, utajené mačiatko
Webb, Holly: Kitty, utajené mačiatko
Segel, Jason: Nočné mory!
Csukás, István: Pom Pomove rozprávky;
Csukás, István: Pom Pomove rozprávky;
Northfield, Gary: Július Zebra
Northfield, Gary: Július Zebra
Turan, Ján: O strašiačikovi, ktorý mal deduška
Turan, Ján: O strašiačikovi, ktorý mal deduška
Delevingne, Cara: Všetci za jedného
Delevingne, Cara: Všetci za jedného
Segel, Jason: Nočné mory!
Ďuríčková, Mária: Janko Hraško
Ďuríčková, Mária: Janko Hraško
Webb, Holly: Rina, zabudnuté šteniatko
Webb, Holly: Rina, zabudnuté šteniatko
Vrkoslavová-Ševčíková, Mária: Pes Gordon a jeho priatelia
Vrkoslavová-Ševčíková, Mária: Pes Gordon a jeho priatelia
Lagercrantz, Rose: Vrtkavé šťastie
Lagercrantz, Rose: Vrtkavé šťastie
Sedlák, Ivan: Ježko Pichliačik a noví kamaráti
Sedlák, Ivan: Ježko Pichliačik a noví kamaráti
Mislovičová, Sibyla: Tešíš sa do školy?, alebo, Otázky, ktoré neznášam
Mislovičová, Sibyla: Tešíš sa do školy?, alebo, Otázky, ktoré neznášam
Pankhurst, Kate: Mirelka Pátračová rieši prípad obrovskej vlasovej paniky
Pankhurst, Kate: Mirelka Pátračová rieši prípad obrovskej vlasovej paniky
Copons, Jaume: Zachráňme Nautilus!
Copons, Jaume: Zachráňme Nautilus!
Paľo, Ľuboslav: Môj kocúr Tamtam
Paľo, Ľuboslav: Môj kocúr Tamtam
Luka, Eva: Pani Kurčaťová
Luka, Eva: Pani Kurčaťová
Makara, Katarína: Moje prvé písmenká
L’Engle, Madeleine: Vietor vo dverách
L’Engle, Madeleine: Vietor vo dverách
Lagercrantz, Rose: Vrtkavé šťastie
Lagercrantz, Rose: Vrtkavé šťastie
Pankhurst, Kate : Mirelka Pátračová rieši prípad obrovskej vlasovej paniky
Pankhurst, Kate : Mirelka Pátračová rieši prípad obrovskej vlasovej paniky
Evans, Maz: Bohovia vôbec nie sú zlí
Evans, Maz: Bohovia vôbec nie sú zlí
Pichon, Liz: Tom Gates
Pichon, Liz: Tom Gates
Cowell, Cressida: Ako si vycvičiť draka
Cowell, Cressida: Ako si vycvičiť draka
Bátoryová, Ľubica: Pes Timo a doktor Hafbolíto
Bátoryová, Ľubica: Pes Timo a doktor Hafbolíto
Maronek, Iveta: Martinengo
Pospíšilová, Zuzana: Kúzelná trieda
Pospíšilová, Zuzana: Kúzelná trieda
Schulz, Alena: Martinko a dopravné značky
Mami, čítaj mi!
Babi, čítaj mi!
Maňuška
Veľká kúzelná kniha
Veľká kúzelná kniha
Zlatá kniha rozprávok
Zlatá kniha rozprávok
Mattel Barbie rock 'n royals
Mattel Barbie rock 'n royals
5 minútové rozprávky
5 minútové rozprávky
Barbie odvážna princezná
Barbie odvážna princezná
Lindgren, Astrid: Pippi Dlhá pančucha
Lindgren, Astrid: Pippi Dlhá pančucha v Tichomorí
Lindgren, Astrid: Pippi nastupuje na loď
Blyton, Enid: Slávna 5
Blyton, Enid: Slávna 5
Feriancová, Paulína: Nika a Leo sa učia abecedu
Feriancová, Paulína: Nika a Leo sa učia abecedu
Barbie vo svete hier
Barbie vo svete hier
McKee, David: Elmer
Han, Jenny: Všetkým chalanom, ktorých som milovala
May, Karl: Žut
Blyton, Enid: Slávna 5
Mašlejová, Diana: Kráľovskí agenti Betka a Cyril vyšetrujú
Barbie Dreamtopia
Barbie Dreamtopia
Disney Postieľková zbierka rozprávok
Disney Postieľková zbierka rozprávok
Prochasko, Marjana: Kto nám z neba sype sneh?
Prochasko, Marjana: Kto nám z neba sype sneh?
Cenkl, Jakub: Strach má veľké oči
Cenkl, Jakub: Strach má veľké oči
Woods, Freya: Popová hviezda
Woods, Freya: Popová hviezda
Košková, Hana: Mlynárske povesti
May, Karl: V zemi Škipetarov
Šikula, Vincent: Ďuro, pozdrav Ďura
Šikula, Vincent: Ďuro, pozdrav Ďura
Šikula, Vincent: Ďuro, pozdrav Ďura
Macourek, Miloš: Mach a Šebestová v škole
Macourek, Miloš: Mach a Šebestová v škole
Takáčová, Magdalena: Vlásky
Takáčová, Magdalena: Vlásky
Macourek, Miloš: Mach a Šebestová na cestách
Macourek, Miloš: Mach a Šebestová na cestách
Depken, Kristen L.: Barbie sestričky a psie dobrodružstvo
Depken, Kristen L.: Barbie sestričky a psie dobrodružstvo
Tullet, Hervé: Knižka
Tullet, Hervé: Knižka
West, Kasie: P.S. Mám ťa rada
West, Kasie: P.S. Mám ťa rada
Macourek, Miloš: Mach a Šebestová na prázdninách
Macourek, Miloš: Mach a Šebestová na prázdninách
May, Karl: Divokým Kurdistanom
Blyton, Enid: Slávna 5
Blyton, Enid: Slávna 5
Pearson, Luke: Hilda a Kamenný les
Pearson, Luke: Hilda a Kamenný les
Quiet book
Blyton, Enid: Slávna 5
Blyton, Enid: Slávna 5
Maronek, Iveta: Martinengo
May, Karl: V balkánskych roklinách
Ďurovka, Tomáš: O koníčkovi Budíčkovi
Ďurovka, Tomáš: O koníčkovi Budíčkovi
Torvund, Helge : Vivaldi
Blyton, Enid: Slávna 5
Blyton, Enid: Slávna 5
Blyton, Enid: Slávna 5
Blyton, Enid: Slávna 5
May, Karl: Z Bagdadu do Istanbulu
Disney Enterprises: Ariel
Disney Enterprises: Ariel
May, Karl: Púšťou

NÁUČNÁ LITERATÚRA PRE DETI

Gifford, Clive: Veľká kniha porovnaní
Gifford, Clive: Veľká kniha porovnaní
Vedomosti v kocke
Vedomosti v kocke
Tokenova, Saule: Alenka v Krajine hudby
Alonso, Juan Carlos: Suchozemské cicavce sveta
Vedomosti v kocke
Tokenova, Saule: Alenka v Krajine hudby
Stuart, Colin: Program Stem
Stuart, Colin: Program Stem
Winston, Robert: Domáce laboratórium
Glover, David: Planéta hádaniek
Glover, David: Planéta hádaniek
Schlegl-Kofler, Katharina: Šteniatko
Oficiálne Rubik‘s hlavolamy pre deti
Príručka pre crafterov
Hirschnerová, Zuzana: Hupsov šlabikár Lipka pre 1. ročník základných škôl
Bartošová, Zuzana: Zopakuj si slovenčinu
Sekaninová, Štěpánka: Veľká kniha snehu a ľadu
Sekaninová, Štěpánka: Veľká kniha snehu a ľadu
Barková, Iveta: Zopakuj si slovenčinu
Benčat, Stanislav: Hokejoví hrdinovia
Moraes, Thiago de: Atlas mýtov
Beutelhauser, Róbert: Za všetko (ne)môže Štúr
Nitsche, Peter: Angličtina
Stoličná, Rastislava: Ako sa kedysi stravovalo
Stoličná, Rastislava: Ako sa kedysi stravovalo