Zaujíma vás

 

Názov zmluvy

Zmluvná strana

Predmet zmluvy

Hodnota zmluvy

Dátum zverejnenia zmluvy
Obchodná zmluva o predaji publikácií BELIMEX, a. s. Pezinok  Nákup kníh  zľava 30%  11.3.2011
Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory IS MAGMA HCM, č. SW/OD/2010/142  versity, a. s., Bratislava   Služby MAGMA HCM  1441€  31.3.2011
Dodatok č. 7 k zmluve o spolupráci, KIS3G  Slovenská národná knižnica v Martine  Prevádzka softvéru VIRTUA  1087 USD  13.4.2011
 Obchodná zmluva o predaji publikácií  Albatros Media Slovakia s.r.o., Bratislava  Predaj kníh, CD a DVD  zľava 25%  20.7.2011
 Rámcová kúpna zmluva 11M775004  DOXX MINERÁL s.r.o., Žilina  Dodávka výrobkov a tovarov    29.9.2011
Dodatok k Zmluve o pripojení A2244010  Orange Slovensko, Bratislava  Aktivácia účastníckeho programu  39,90 €/mesačne  27.12.2011
 Komisionárska zmluva  Le Cheque Dejeuner s.r.o., Bratislava  Nákup jedálnych kupónov  podľa objednávky  3.5.2012
  Dodatok č. 8 k zmluve o spolupráci, KIS3G   Slovenská národná knižnica v Martine   Prevádzka softvéru VIRTUA  1138,64 USD  16.11.2012
Obchodná zmluva o predaji publikácií  TK Libri s.r.o., Vranov nad Topľou  Nákup kníh  zľava 15%  2.1.2013
Zmluva o elektronickej komunikácii  Dôvera zdravotná poisťovňa a. s.  elektronické zasielanie dokumentov    8.1.2013
Obchodná zmluva o predaji publikácií  Vyfavateľský dom ELITA s.r.o., Bratislava  Nákup kníh  zľava 15%  19.3.2013
Obchodná zmluva o predaji publikácií  EvitaStore s.r.o., Bratislava  Nákup kníh  zľava 35%  20.3.2013
Obchodná zmluva o predaji publikácií  Artforum s.r.o, Bratislava  Nákup kníh  zľava 5%-15%  25.3.2013
Obchodná zmluva o predaji publikácií  Knižný veľkoobchod PEMIC s.r.o., Bratislava  Nákup kníh  zľava 27%  27.3.2013
Obchodná zmluva o predaji publikácií  Vitězslav Fischer - ŽIVOT A ZDRAVIE, Kokošovce  Nákup kníh  zľava 15%  25.4.2013
Obchodná zmluva o predaji publikácií  Allan Michna - INFORM, Žilina  Nákup kníh  podľa prílohy  25.4.2013
  Kúpna zmluva  Seleziáni Don Bosca - Slovenská provincia, Bratislava  Predaj kníh, CD a DVD  zľava 20%  22.5.2013
  Kúpna zmluva  IKAR a.s., Bratislava  Nákup kníh  zľava 30%  3.6.2013
Zmluva o poskytovaní upratovacích služieb  Jaroslav Bella - Besalux, vranov nad Topľou  Poskytovanie upratovacích služieb  310€/mesačne  2.9.2013
 Kúpna zmluva  Herba, spol. s.r.o., Bratislava  Predaj kníh, CD a DVD  20% zľava 9.9.2013
Kúpna zmluva  WEBRING MEDIA s.r.o., Košice   Predaj kníh, CD a DVD  10% zľava  12.9.2013
 Dodatok č. 9 k zmluve o spolupráci, KIS3G   Slovenská národná knižnica v Martine    Prevádzka softvéru VIRTUA  948,84 USD 18.9.2013
 Zmluva o výpožičke  Slovenská národná knižnica, Martin  Bezodplatné vypožičanie dočasne prebytočného hnuteľ. majetku  13263,92€  1.10.2013
Servisná zmluva o poskytovaní služieb a systémovej podpory IS MAGMA HCM, č. SW/OD/2013/14  AutoCont. a. s, Bratislava  Služby MAGMA HCM   1441€  29.10.2013
Kúpna zmluva  Uniknihy.sk, s.r.o., Bratislava   Predaj kníh, CD a DVD  zľava 7%-15%  6.10.2014
Kúpna zmluva  Kníhkupectvo alter ego, s. r. o, Kežmarok  Predaj kníh, CD a DVD  zľava 20%  6.10.2014
  Obchodná zmluva  Grada Slovakia, spol. s.r.o., Bratislava  Predaj odbornej literatúry  zľava 25%  13.10.2014
Kúpna zmluva  Vydavateľstvo SLOVART, spol. s.r.o., Bratislava  Predaj kníh, CD a DVD  zľava 25%-35%  20.10.2014
Dodatok č. 10 k zmluve o spolupráci, KIS3G  Slovenská národná knižnica v Martine  Prevádzka softvéru VIRTUA  983,76 USD 2.1.2015
Príkazná zmluva PhDr. Danuša Faktorová Vranovské knihodni 2015 30€ 12.3.2015
Príkazná zmluva Mgr. Šefčík Valentín Vranovské knihodni 2015 30€ 27.3.2015
Príkazná zmluva Ing. František Berta Workshop spojeny s prezentáciou kníh 50€ 20.5.2015
Príkazná zmluva Gabriela Futová Vranovké knihodni 2015 50€ 25.5.2015
Príkazná zmluva Dončáková Božena Vranovské knihodni 2015 80€ 1.7.2015
Príkazná zmluva Mgr. Marianna Majzlíková Vranovské knihodni 2015 140€ 1.7.2015
Príkazná zmluva Martin Lukačin Vrnovské knihodni 2015 150€ 1.7.2015
Príkazná zmluva Mgr. Beáta Ocilková Vranovské knihodni 2015 140€ 1.7.2015
Príkazná zmluva Andrea Maďarová Vranovské knihodni 2015 140€ 1.7.2015
Príkazná zmluva Božena Vargová Vranovské knihodni 2015 30€ 9.7.2015
Príkazná zmluva Mgr. Ľubica Liptáková Vranovské knihodni 2015 20€ 16.7.2015
 Zmluva na dodávku  Innovatrics, s.r.o., Bratislava

 Dodávka dochádzkového systému Fingera č. 220154

 1250€ 20.7.2015
Kúpna zmluva  Marenčin PT, spol. s.r.o. Bratislava   Predaj kníh, CD a DVD  zľava 40% 7.8.2015
Dodatok č. 11 k zmluve o spolupráci, KIS3G   Slovenská národná knižnica v Martine  Prevádzka softvéru VIRTUA  1018,20 USD  18.8.2015
 Poistná zmluva č. 511085181  Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

 Poistenie hnuteľných vecí, Pripoistenie k poisteniu budov, Poistenie zodpovednosti za škodu-Prevádzková činnosť

 430,87€  26.8.2015
Zmluva Jaroslav Kačmár - HasPO

O poskytovaní služieb v oblasti pracovnej zdravotnej služby

15€ - mesačne

199€ -  dokumentácia

2.9.2015
Kúpna zmluva Z201525560_Z

jump in! s.r.o.

Bratislava

Nákup notebookov (nových)

alebo ekvivalent 10ks

6270€

3.11.2015
Kúpna zmluva  Martinus.sk, s.r.o., Martin  Predaj kníh, CD a DVD  zľava 5%  13.11.2015
Príkazná zmluva Mgr. Antónia Mačingová Vranovské knihodni 2015 60€ 25.11.2015
Príkazná zmluva Mgr. Jozef Bubnár Vranovské knihodni 2015 200€ 1.12.2015
Príkazná zmluva PhDr. Verešpejová Alžbeta Vranovské knihodni 2015 100€ 1.12.2015
Príkazná zmluva Michal Horecký Vranovské knihodni 2015 30€ 1.12.2015
Príkazná zmluva Mgr. Jozef Nagy Vranovské knihodni 2015 200€ 1.12.2015
Príkazná zmluva Katarína Mikolášová Vranovské knihodni 2015 70€ 1.12.2015
Príkazná zmluva Antónia Revajová Vranovské knihodni 2015 50€ 1.12.2015
Príkazná zmluva Jozef Žarnay Vranovské knihodni 2015 50€ 1.12.2015
Príkazná zmluva Mgr.,PaedDr., ,Ján Pochanič, PhD. Vranovské knihodni 2015 50€ 1.12.2015
Príkazná zmluva PhDr. Peter Karpinský, PhD. Vranovské knihodni 2015 200€ 9.12.2015
Príkazná zmluva Jackanič Jozef, akad.mal. Vranovské knihodni 2015 30€ 17.12.2015
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Stretnutie so spisovateľom a ilustrátorom, tvorivá dielňa 30€ 26.2.2016
Zmluva o poskytnutí finančného grantu Nadácia MEMORY Poskytnutie grantu na vzdelávanie pracovníkov 660€ 29.2.2016
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb Dôvera zdravotná poisťovňa, a. s. elektronické zasielanie Dokumentov prostredníctvom Elektronickej pobočky  - 19.4.2016
Rámcová kúpna zmluva AQUA PRO, s.r.o. nájom a dávkovač vody - 26.4.2016
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia podujatia a propagačných materiálov 90€ 1.7.2016
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Miniškola literárnej tvorivosti pre deti a mládež 30€ 7.7.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 16-612-03706 Komunitná knižnica Realizácia vzdelávacích aktivít pre odborných pracovníkov, realizácia komunitných aktivít... 3900€ 5.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 16-612-03633 Čítačka s písačkou Realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť 2400€ 5.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 16-613-02794 Kniha - brána k novým poznatkom Akvizácia knižničného fondu 7500€ 7.9.2016
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Hodnotenie literárnych prác 190€ 8.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 16-611-03707 Vzdelávajme používateľov v online svete Realizácia a skvalitnenia špecifickej knižničnej infraštruktúry, realizácia odbornej činnosti knižnice 3200€ 13.9.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 16-612-03624 VRANOVSKÉ KNIHODNI Realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť 2900€

14.9.2016

Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári, realizácia. 1600€ 21.9.2016
Kúpna zmluva č. Z201626487_Z Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o. Osobné motorové vozidlo Volkswagen Touran vo výbave Comfortline 23600€

23.9.2016

Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania SOŠ Dubčeka, Vranov Zmluva o posutnití praktického vyučovania   25.9.2016
Zmluva o funkcii inštruktora praktického vyučovania SOŠ Dubčeka, Vranov Zmluva o funkcii inštruktora praktického vyučovania   25.9.2016
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Stretnutie so spisovateľkami a hodnotenie výtvarných prác. 200€ 26.9.2016
Poistenie vozidiel MOJE AUTO 9860267553 Alianz Slovenská poisťovňa

Povinné zmluvné poistenie,

Havarijné poistenie

108,93€

594,72€

30.9.2016
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Realizácia podujatia a jazyková úprava plagátu víťazných prác 58€ 3.10.2016
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Tvorivá dielňa a stretnutie so spisovateľom a ilustrátorom 30 € 18.11.2016
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Stretnutie so spisovateľmi v rámci projektu VK 50 €
25.11.2016
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Stretnutie so spisovateľmi v rámci projektu VK

1300 €

29.11.2016
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Stretnutie so spisovateľom v rácmi projektu VK 25€ 15.3.2017
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Stretnutie so spisovateľom v rácmi projektu VK 80 € 16.3.21017
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Hudobný doprovod 150 € 6.4.2017
Príkazná zmluva Vranovské knihodni

Seminár so spisovateľom pre pedagógov na podporu čítania v rámci projektu VK

50 € 16.5.2017

 

Príkazná zmluva

Čítačka s písačkou Tvorivá dielňa a stretnutie so spisovateľom a ilustrátorom 30  9.6.2017
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Stretnutie so spisovateľkou v rámci projektu vo Vranove a Hanušovciach nT 160 € 9.6.2017
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Hodnotenie literárnych prác a realizáciu podujatia regionálneho charakteru s ocenením umeleckej lit. tvorby a prednesu 263 € 7.9.2017
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Hodnotenie výrtvarných prác a realizáciu podujatia regionálneho charakteru s ocenením umeleckej výtvarnej tvorby 110 € 26.9.2017
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Za realizáciu podujatia regionálneho charakteru, hodnotenie interpretačnej zložky literárnych prác 64 € 18.10.2017
Príkazná zmluva
Čítačka s písačkou Za prípravu a realizáciu podujatí a propagačných materiálov projektu
Čítačka s písačkou
100 € 1.7.2017
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Za prípravu a realizáciu podujatí a propagačných materiálov a zborníka prác
Čítačka s písačkou 
 80 € 1.7.2017 
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou  Za realizáciu podujatia regionálneho charakteru Čítačka s písačkou a jazykovú úpravu plagátu výtvarných prác  63 €   1.7.2017
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou  Za realizáciu podujatia regionálneho charakteru Čítačka s písačkou - Letný štvrtok 30 €  20.7.2017 
Príkazná zmluva Vranovské knihodni  Regionálne podujatie VRANOVSKÉ KNIHODNI 2017-seminár so spisovateľom pre deti, vyhodnotenie súťaže KOMIKSIÁDY alebo komiksom k čítaniu  205 €  5.10.2017 
Príkazná zmluva Vranovské knihodni  Príprava a realizácia regionálneho podujatia VRANOVSKÉ KNIHODNI 2017  80 €  26.10.2017 
Príkazná zmluva Vranovské knihodni  Príprava a realizácia regionálneho podujatia VRANOVSKÉ KNIHODNI 2017   70 €   26.10.2017
 Príkazná zmluva Vranovské knihodni   Príprava a realizácia regionálneho podujatia VRANOVSKÉ KNIHODNI 2017  80 €  26.10.2017 
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Beseda so spisovateľom pre deti a mládež na podporu čítania 20 € 

4.12.2017

 

Príkazná zmluva Vranovské knihodni Beseda so spisovateľom pre deti a mládež na podporu čítania 80 € 12.12.2017
DOHODA č. 1/2018/OS Okresný úrad v Prešove Spolupráca, koordinácia a organizovanie súťaže Šaliansky Maťko, okresné kolo Vranov nad Topľou 90 € 9.1.2018
Zmluva o spolupráci PhDr. Mária Kotorová, PhD. Spracovanie odborných textov o 8. remeslách 400 € 16.1.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Besedy so spisovateľkou na podporu čítania pre deti a mládež - Piatky s Futkou 720 € 25.1.2018
ZMLUVA O DIELO Obec Malá Domaša Zhotovenie diela Publikácia o remeslách 3 500 € 27.02.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Besedy so spisovateľom na podporu čítania pre dospelých, detí a mládež 120 € 7.3.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou 100 8.3.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou 100 8.3.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 MK-3915/2018/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  Kultúrne poukazy    9.3.2018 
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 250 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 250 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 250 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 200 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 250 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 250 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 200 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 200 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava, organizácia a realizácia podujatia Komunitná knižnica 250 € 10.4.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Odborný seminár pre knihovníkov a pedagogických pracovníkov 200 € 12.4.2018
Zmluva a poskytnutí finančných prostriedkov 18-512-02042 Čítačka s písačkou Realizácia komunitných aktivít; realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť
5 000 € 16.4.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18-512-02044 Vranovské knihodni  Realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť   3 100 € 16.4.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18-512-02090 Komunitná knižnica  Realizácia komunitných aktivít; realizácia vzdelávacích aktivít pre verejnosť  11 000 €  16.4.2018 
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Besedy so spisovateľom na podporu čítania pre dospelých, detí a mládež 120 € 4.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 50 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 100 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 50 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 100 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 50 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 100 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 250 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 200 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 50 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 € 5.6.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Prednášajúci na celoslovenskom odbornom seminári Komunitná knižnica pre rodinu 150 5.6.2018
Zmluva p poskytnutí grantu 2018-1-SK01-KA104-046209 Erasmus+

Spoznávanie Národnej knižnice Českej republiky v rámci programu Erasmus+

4 190 € 18.6.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou 150 € 20.6.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou 150 € 20.6.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou 150 € 20.6.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou - letný štvrtok 50 € 19.7.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Regionálne podujatie VRANOVSKÉ KNIHODNI 2018 - stretnutie s významnou osobnosťou kultúrneho a spoločenského života 100 € 20.7.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou - letný štvrtok 30 € 26.7.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou - letný štvrtok 30 € 9.8.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou - letný štvrtok - Divadlo Haliganda 350 € 16.8.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 18-513-04671 Fond na podporu umenia Realizácia projektu s názvom - Od nás pre vás, vždy nové a dobré knihy! 7 000 € 21.8.2018
Zmluva o poskytovaní verejných služieb O2 Slovakia Zriadenie nového telefónneho čísla   22.8.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou - letný štvrtok 20 € 23.8.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou - letný štvrtok 50 € 23.8.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Realizácia regionálneho podujatia Čítačka s písačkou - letný štvrtok 30 € 23.8.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Príprava a realizácia workshopov - Komunitná knižnica 200 € 13.9.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Komunitná knižnica - cyklus workshopov - Rodinná kronika  150 € 13.9.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Workshop Komunitná knižnica 150 € 21.9.2018
Príkazná zmluva Komunitná knižnica Workshop Komunitná knižnica 20 € 21.9.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Stretnutie s osobnosťou kultúrno-spoločenského života 160 € 25.9.2018
Zmluva o registrácii domény č. DMZ18092600001 Slovanet Registrácia domény   26.9.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni 2018 Besedy so spisovateľom na podporu čítania pre dospelých, detí a mládež 120 € 27.9.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni 2018 Besedy so spisovateľom na podporu čítania pre dospelých, detí a mládež 100 € 28.9.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni 2018 Besedy so spisovateľom na podporu čítania pre dospelých, detí a mládež 120 € 28.9.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni 2018 Komiksiáda alebo Komiksom k čítaniu - hodnotenie prác a odborný seminár 350 € 1.10.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni 2018 Stretnutie so spisovateľom v rámci regionálneho podujatia VRANOVSKÉ KNIHODNI 300 € 9.10.2018
 Príkazná zmluva  Vranovské knihodni 2018  Stretnutie s regionálnym autorom v rámci podujatia VRANOVSKÉ KNIHODNI 2018  30 €  23.10.2018
 Príkazná zmluva  Vranovské knihodni 2018 Regionálne podujatie pre žiakov SŠ - VRANOVSKÉ KNIHODNI 2018  25 €  24.10.2018
 Príkazná zmluva  Čítačka s písačkou Stretnutie s osobnosťou kultúrno-spoločenského života   100 € 26.10.2018 
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou  Hodnotenie výtvarných prác a tvorivá dielňa  200 €  26.10.2018
 Príkazná zmluva Čítačka s písačkou  Stretnutie s ilustrátorom a spisovateľom   120 € 26.10.2018 
 Príkazná zmluva Čítačka s písačkou  Hodnotenie literárnych prác a realizácia  podujatia Čítačka s písačkou  300 € 26.10.2018 
 Príkazná zmluva Čítačka s písačkou  Beseda so spisovateľkou na podporu čítania pre deti a mládež   120 € 20.11.2018
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Literárna tvorivá dielňa 130 € 11.12.2018
Príkazná zmluva Vranovské knihodni 2018 Stretnutie s ilustrátorkou 90 € 11.12.2018
Zmluva o predaji a o kúpe ojazdeného motorového vozidla Michal Pirč Predaj a kúpa motorového vozidla 1 106 € 1.2.2019
Zmluva o spracúvaní osobných údajov Slovenská národná knižnica Martin

Zmluva o spracúvaní osobných

 údajov Virtua, KIS3G

  13.2.2019
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Beseda so spisovateľkou 120 € 4.3.2019
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Prezentácia knihy regionálneho autora 30 € 7.3.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-513-01762 Fond na podporu umenia Realizácia projektu s názvom - Indiánske leto s knihou 2 000 € 11.3.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-513-01761 Fond na podporu umenia Realizácia projektu s názvom - Vranovské knihodni 2 000 € 18.3.2019
Príkazná zmluva Erasmus+ Vzdelávací seminár v rámci programu Erasmus+ 50€ 1.4.2019
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Regionálne podujatie Čítačka s písačkou - Piatky s Futkou 120 € 5.4.2019
Príkazná zmluva Erasmus+ Vzdelávací seminár v rámci programu Erasmus+ 50 € 8.4.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 MK-4012/2019/3.2

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky  

Kultúrne poukazy   15.4.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-513-01758 Fond na podporu umenia Realizácia projektu s názvom čítačka s písačkou 3 500 € 18.4.2019 
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Stretnutie so spisovateľom a vedcom - prezentácia knihy 30 € 25.4.2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 19-513-01768 Fond na podporu umenia Realizácia projektu s názvom www.kniznicavranov.sk 2 500 € 30.4.2019
Príkazná zmluva Čítačka s pípsačkou Regionálne podujatie Piatky s Futkou 240 € 10.5.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV Príprava a realizácia 155 € 15.5.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV Príprava a realizácia 155 € 15.5.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV Príprava a realizácia 155 € 15.5.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV Príprava a realizácia 160 € 15.5.2019
Príkazná zmluva Erasmus+ Vzdelávací seminár v rámci programu Erasmus+ 200 € 16.5.2019
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Fotografický kurz s profesionálnou fotografkou 200 € 17.5.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 MK-2494/2019/2.4 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Spája nás minulosť i prítomnosť 2 500 € 23.5.2019
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Stretnutie so spisovateľom 50 € 29.5.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV účinkovanie - 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 150 € 5.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV účinkovanie - 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 100 € 5.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV účinkovanie - 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 80 € 5.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV účinkovanie - 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 120 € 5.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV účinkovanie - 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 120 € 5.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 150 € 5.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV účinkovanie - 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 150 € 5.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV účinkovanie - 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 100 € 6.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV 80,36 € 6.6.2019
Príkazná zmluva LIFE VRANOV 1. ročník literárneho festivalu LIFE VRANOV - čitateľská gramotnosť pre SŠ 100 € 7.6.2019
Príkazná zmluva Erasmus+ Vzdelávací seminár v rámci projektu Erasmus+ 250 € 10.6.2019
Príkazná zmluva Spája nás minulosť i prítomnosť Regionálne podujatie 150 € 14.6.2019
Príkazná zmluva Spája nás minulosť i prítomnosť Regionálne podujatie 340 € 14.6.2019
Príkazná zmluva Spája nás minulosť i prítomnosť Regionálne podujatie 300 € 14.6.2019
Príkazná zmluva Spája nás minulosť i prítomnosť Regionálne podujatie - príprava a realizácia 90 € 14.6.2019
Príkazná zmluva Spája nás minulosť i prítomnosť Regionálne podujatie - príprava a realizácia 80 € 14.6.2019
Príkazná zmluva Spája nás minulosť i prítomnosť Regionálne podujatie 100 € 14.6.2019
Príkazná zmluva Indiánske leto s knihou Príprava a realizácia podujatia 90 € 24.6.2019
Príkazná zmluva Indiánske leto s knihou Príprava a realizácia podujatia 90 € 24.6.2019
Príkazná zmluva Indiánske leto s knihou Príprava a realizácia podujatia 90 € 24.6.2019
Príkazná zmluva Indiánske leto s knihou Príprava a realizácia podujatia 90 € 24.6.2019
Zmluva o organizovaní podujatí Jednota dôchodcov na Slovensku - Okresná organizácia Vranov nad Topľou Organizovanie podujatí pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja 1450 € 26.6.2019
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia 110 € 28.6.2019
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia 110 € 28.6.2019
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia 110 € 28.6.2019
Príkazná zmluva Čítačka s písačkou Príprava a realizácia regionálneho podujatia 102 € 28.6.2019
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Príprava a realizácia podujatia 90 € 28.6.2019
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Príprava a realizácia podujatia 100 € 28.6.2019
Príkazná zmluva Vranovské knihodni Príprava a realizácia podujatia 100 € 28.6.2019

Komunitná knižnica

komunitná knižnica

Zriaďovateľ

vuc logo

Odporúčame

koralky logo

logoruzova

 fpu

 

 

sak cierne transp
skn logo
Infolib