Zaujíma vás

Aby pamäť nestarla...

Konferencia s medzinárodnou účasťou

 

2. - 3. mája 2018

Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

Hotel PATRIOT, Ul. Boženy Němcovej, Vranov nad Topľou

 

Cestovné a ubytovanie hradí vysielajúca organizácia.

Kontaktná osoba:
Mgr. Daniela Molčanová
tel. 057/4880721, 0908066455

Prihlášku zašlite do 26.4.2018 na: molcanova(@)vthk.sk.
V predmete e-mailu uveďte PAMAT.

 

Pozvánka

Prihláška

Program