Zaujíma vás

kniznica2 Verejná knižnica vo Vranove nad Topľou vznikla v roku 1922 na základe knižničného zákona č. 430/1919 Zb. o verejných knižniciach.

V roku 1952 niesla názov Okresná ľudová knižnica.

V rokoch 1968-1996 bolo jej zriaďovateľom Ministerstvo kultúry SR a nazývala sa Okresná knižnica vo Vranove nad Topľou.

V rokoch 1996-1999 bola premenovaná na Vihorlatskú knižnicu (Vihorlatské kultúrne centrum v Humennom).

V roku 1999 mení svoj názov na Hornozemplínsku knižnicu vo Vranove nad Topľou a zriaďovateľom sa stáva - Krajský úrad v Prešove.

Od 1. apríla 2002 sa zriaďovateľom knižnice stal Prešovský samosprávny kraj.