Zaujíma vás

KLUB SLOVA alebo DDS KORÁLKY

V januári 2009 sa nám klub rozrástol o dve členky, Viktóriu Kyselovú a Andreu Balickú. Od januára do mája sme mali 25 stretnutí na ktorých sa zúčastnilo 221 detí.

Na stretnutiach deti absolvovali dramatické hry, improvizácie a relaxačné cvičenia a systematicky sme pracovali na divadelnej inscenácii „Kamoš Obor". Scenár inscenácie bol vypracovaný na motívy rovnomennej predlohy Roalda Dahla - Kamoš Obor a Šibalských rozprávok Imantsa Ziedonisa.

S touto inscenáciou sme sa zúčastnili Krajskej prehliadky detskej divadelnej tvorivosti „Rozprávkový Stropkov 2009". V Stropkove súťažilo 12 súborov z prešovského kraja. Náš súbor získal pekné druhé miesto. S týmto predstavením sme prezentovali knižnicu aj na TSK počas zápisov prvákov, na otvorení vernisáže pri príležitosti okrúhleho výročia súkromnej ZUŠ PaedDr. Križalkovičovej, zorganizovali sme vystúpenie pre rodičov pri príležitosti Dňa matiek. V klube pracovalo 10 detí, v septembri by sme radi privítali v klube aj nových členov.

HEVI KLUB VRANOV NAD TOPĽOU

Koncom októbra 2006 pri Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou sme založili detský divadelný súbor. Na začiatku niesol názov Klub slova, neskôr Hevi klub a potom sa nám zapáčil názov Detský divadelný súbor Korálky. Názov ale nie je podstatný. Podstatné je to, čo tam robíme. Tak čo tam vlastne robíme?
Na začiatku sa rozprávame o tom, čo nás trápi, čítame veľa rozprávok, rozoberáme ich, hľadáme príbeh, tému, ktorú by sme chceli stvárniť a do ktorej by sme vložili to, čo nás bolí. Potom sa pracuje na scenári, ktorý sa priebežne mení podľa potrieb a našej fantázie. Na konci cesty vznikne nová inscenácia. A aby sme sa nenudili, aby sme na sebe trocha aj nenápadne popracovali, hráme medzitým rôzne dramatické hry, príležitostné scénky, recitujeme...
Čo sa nám v tomto školskom roku 2007/2008 podarilo?
Do klubu sa prihlásilo 17 detí. Aktívne v klube pracovalo 13 detí.
Odprezentovali sa krátke scénky pri príležitosti rôznych podujatí. Zúčastnili sa súťažných prehliadok v prednese- Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, z ktorých si niekoľké deti z klubu odniesli ocenenia..
Pripravili divadelnú inscenáciu Čarovný chlapec na motívy rozprávky Jána Uličianskeho.
Podarilo sa nám získať druhé miesto na Krajskej súťažnej prehliadke detských divadelných súborov Rozprávkový Stropkov 2008.
No, máme svoje slabé miesta, ale neprezradíte ich nikomu! Občas zaškrípu vzťahy, občas disciplína a niekedy treba možno viac rozprestrieť krídla...
Čo by sme si želali?
Možno väčší priestor na nácvik a najlepšie by bolo javisko! Aby sme získali „orientáciu v teréne". No hlavne veľa tvorivej energie a vnútornej disciplíny...

Klub pre mladých čitateľov

Hornozemplínska knižnica vo Vranove n. T. vstúpila v roku 2003 do grantového programu na Rozvoj občianskej spoločnosti prostredníctvom detí a mládeže, ktorý na Slovensku zastrešovala Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci s International Child Devolopment Initiatives. Program bol financovaný vládou Holandského kráľovstva z programu MATRA. Vďaka tejto finančnej podpore sme založili Klub pre mladých čitateľov, v ktorom sme cez prácu s knihou zabezpečovali voľnočasové aktivity a rozvíjanie životných zručností detí.Tento Klub postupneprijal pomenovanie KLUB SLOVA.

Divadelná inscenácia Kamoš OborDivadelná inscenácia Kamoš OborDivadelná inscenácia Kamoš OborOcenenie za Rozp. StropkovČlenovia klubuInscenácia Kamoš oborKnižné hody, predstavenieInscenácia Čarovný chlapecInscenácia Helena Fena