Zaujíma vás

Vranov n.T. (15.3. 2017, 15.00 hod.) Ohromným podujatím tohtoročného TSK v našej knižnici je 3D tlač so zámerom pritiahnuť rôzne vekové skupiny k digitálnej tvorbe a k vlastnému kreatívnemu vyjadreniu. V knižnici chceme vytvoriť komunitné kreatívne prostredie s 3D tlačou.

3D tlač je technológia, o ktorej sa dnes veľmi veľa hovorí. Používajú ju lekári, vedci i dizajnéri. Odteraz si vďaka knižnici môžete 3D tlač vyskúšať aj vy! Od 15.marca máme 3D tlačiareň v Hornozemplínskej knižnici vo Vranove nad Topľou na oddelení špeciálnych služieb. Stačí, ak máte platný čitateľský preukaz a môžete si vytlačiť drobné predmety (figúrky, záložky, prívesky), ktoré máme na našej karte, alebo ak sa s tlačou dostatočne oboznámite a dokážete vytvoriť vlastné modely, je to ideálny priestor pre vašu kreativitu. 

Radi by sme poskytli priestor kreatívnym ľuďom bez rozdielu veku! Počítajte s tým, že tlač si vyžaduje čas a preto by bolo dobré, aby ste s tým pri návšteve knižnice a práci s 3D tlačiarňou počítali. Čas tlače závisí od veľkosti predmetu, ktorý si dáte vytlačiť. Radi by sme dali priestor vašej kreativite a vytvorili v knižnici 3D-KLUB, ktorý sa bude pravidelne stretávať, vzdelávať, vymieňať si skúsenosti, aj navrhovať nové modely pre 3D tlačiareň. Zatiaľ je prístupná len kolekcia vybraných modelov, ale radi by sme časom sprístupnili softvér k vytváraniu vlastných modelov. Dovtedy bude prístupná kolekcia vybraných, voľne dostupných predmetov z našej databázy. Tlač prebieha za asistencie knihovníkov na oddelení špeciálnych služieb. Perspektívne plánujeme v tejto oblasti spolupracovať so Strednou odbornou školou drevárskou vo Vranove nad Topľou, ktorá výrazne zasahuje do profesijného rozvoja aj v strojárskych, ale predovšetkým elektrotechnických odborov.
Emília Antolíková
Riaditeľka HK