Zaujíma vás

101075076Chránime dostatočne deti a mládež na internete? Vieme, čo hľadajú a prezerajú si online mladí ľudia? Číha tu na nich sexting, kyberšikana aj kybergrooming.
Deň bezpečného internetu je medzinárodný deň a pripadá na 7.2.2017
Európsky deň za bezpečnejší internet sa organizuje od roku 2004. Jeho hlavným cieľom je upozorniť deti a mladých ľudí na zodpovedné používanie internetu a nových informačných technológií. O tom, aké nebezpečenstvá môžu hroziť pri využívaní internetu, dostávajú informácie nielen deti a dospievajúci, ale aj ich rodičia. Európsky deň za bezpečnejší internet podporuje EK prostredníctvom Programu pre bezpečnejší internet a od roku 2004 ho každoročne organizuje Európska sieť pre bezpečný internet.