Zaujíma vás

 

Knižnice sú miestom aj pre tých, ktorí nemajú počítače k dispozícii, a tu môžu využívať tieto služby. Prostredníctvom tých linkov získate prístup k nonovým informáciám o dokumentoch v slovenských databázach. 

Vzdelávanie bude pokračovať ďalšími školeniami pre stredoškolákov podľa záujmu. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

 

KIS3G

www.infogate.sk

Chamo Univerzitná knižnica v Bratislave

Slovenská ekonomická knižnica

www.sllk.sk