Hlavná stránka
29.01.2015

TOPlist
Ako často navštevujete knižnicu...
 
Aktuality

Podujatia  - Január  2015

 13.1.201510.00 Červená čiapočka a krokodíl - zážitkové čítanie pre deti DSS vo Vranove n/T.
 21.1.201510.30 O vranách pri Topli / slovenské povesti - pre MŠ Sídl.1. mája
 21.1.2015 13.30 Drôtovanie - tvorivá dielňa pre verejnosť
 22.1.2015 13.30 Klub priateľov internetu
 23.1.2015 10.30 O vranách pri Topli / slovenské povesti - pre MŠ Sídl.1. mája
 28.1.201513.30 Drôtovanie - tvorivá dielňa pre verejnosť
29. 1. 2015
8.30 Šaliansky Maťko - okresné kolo súťaže v prednese povesti


 FEBRUÁR  2015 

4.2.2015                9.00        Príroda okolo nás - pre žiakov SŠI Vranov n/T.

4.2.2015              10.00        Príroda okolo nás - pre žiakov SŠI Vranov n/T.

4.2.2015              17.15        Nemecký jazyk pre dospelých  - Otvorenie Kurzu nemeckého jazyka pre čitateľov knižnice /Zápis/

9.2.2015              16.10

                             17.15        Nemecký jazyk pre dospelých  - Dve skupiny rozdelené podľa znalosti jazyka

10.2.2015            16.00        Nemčina vo filme - Rozvíjanie jazykových zručností hravou formou /Zápis/

11.2.2015            13.30        Valentínska tvorivá dielňa - pre verejnosť

11.2.2015            16.10

                             17.15       Nemecký jazyk pre dospelých  - Dve skupiny rozdelené podľa znalosti jazyka

12.2.2015            10.00       Porada bibliografov PSK - pracovné stretnutie bibliografov regionálnych knižníc PSK

12.2.2015            10.30       Četujeme a cetsujeme  -  Maroko - vstupná brána afriky. Kultúra a život v tejto krajine

12.2.2015            16.00       Nemčina vo filme - Rozvíjanie jazykových zručností hravou formou

16.2.2015              9.00       Bibliograficko informačná príprava - Informácie o knižnici potrebné pre študentov SŠ

16.2.2015             16.10

                             17.15       Nemecký jazyk pre dospelých  - Dve skupiny rozdelené podľa znalosti jazyka

17.2.2015            16.00       Nemčina vo filme - Rozvíjanie jazykových zručností hravou formou

18.2.2015             16.10

                             17.15       Nemecký jazyk pre dospelých  - Dve skupiny rozdelené podľa znalosti jazyka

19.2.2015            13.30       Klub priateľov internetu - Vedomostná súťaž

19.2.2015            16.00       Nemčina vo filme - Rozvíjanie jazykových zručností hravou formou

23.2.2015             16.10

                             17.15       Nemecký jazyk pre dospelých  - Dve skupiny rozdelené podľa znalosti jazyka

24.2.2015            16.00       Nebojte sa internetu - 18. cyklus počítačových stretnutí pre seniorov a znevýhodnených

24.2.2015            16.00       Nemčina vo filme - Rozvíjanie jazykových zručností hravou formou 

25.2.2015             16.10

                             17.15       Nemecký jazyk pre dospelých  - Dve skupiny rozdelené podľa znalosti jazyka

26.2.2015            16.00       Nemčina vo filme - Rozvíjanie jazykových zručností hravou formou 

 

                                               Tvorivé dielne -  každú stredu

Priebežne
  Ponuka stálych podujatí pre MŠ a ZŠ

 

 
Fotodokumentáciu nájdete na stránke www.facebook.com/HKVranov/   TU