Zaujíma vás

Upozorňujeme vážených návštevníkov na zmenu výpožičného času počas mesiacov júl a august.
Zmena sa netýka sobôt 1. júla a 26. augusta 2017, kedy bude knižnica otvorená v čase od 9,00 do 12,00 hod.

Letný výpožičný čas